Ὑφάκι …«ἀθῴου»!!!

To νέο «Plimira-Look» ποὺ λανσάρει ἡ Δούρου!

Πόσην ὥρα σκέφθηκε ἄραγε τί θά …φορέση γιά νά μᾶς πῇ αὐτά πού ἔλεγαν καὶ οἱ …ἄλλοι ἐδῶ καί 40 χρόνια;

Προφανῶς πολὺ περισσότερο ἀπ’ ὅ,τι τῆς πῆρε γιὰ νὰ ἀποφασίσῃ νὰ κάνῃ μήνυση στὸν …ἑαυτό της!!!

Ἐκτὸς κι ἐὰν δὲν τὴν ἐνημέρωσε κάποιος ἀκόμη, ὅτι κέρδισε τὶς ἐκλογὲς καὶ εἶναι μαζὺ μὲ τοὺς ἁρμοδίους ὑπουργοὺς ἡ νούμερο ἕνα ὑπεύθυνος γιὰ τὰ 16 θύματα!!!

Ἂς τὸ γράψῃ κάποιος στὴν «Αὐγή» ἐπὶ τέλους ὅτι αὐτὴ διοικεῖ κι ὄχι τὸ ΠΑΣΟΚ καὶ ἡ ΝΔ ποὺ κατεδίκαζε τὸ 2014 γιὰ τὶς τότε καταστροφικὲς πλημμύρες!
Ἂν τὸ γράψουμε ἐμεῖς, μπορεῖ νὰ μὴν μᾶς πιστεύῃ κιὅλας!!!

Ἔλεος!!!

Ἀδαλῆς Γεώργιος

(Visited 189 times, 1 visits today)
Leave a Reply