Ὑφάκι …«ἀθῴου»!!!

To νέο «Plimira-Look» ποὺ λανσάρει ἡ Δούρου!

Πόσην ὥρα ἐσκέφθη ἄραγε τί θά …φορέση γιά νά μᾶς πῇ αὐτά πού ἔλεγαν καὶ οἱ …ἄλλοι ἐδῶ καί 40 χρόνια;

Προφανῶς πολὺ περισσότερο ἀπ’ ὅ,τι τῆς πῆρε γιὰ νὰ ἀποφασίσῃ νὰ κάνῃ μήνυση στὸν …ἑαυτό της!!!

Ἐκτὸς κι ἐὰν δὲν τὴν ἐνημέρωσε κάποιος ἀκόμη, ὅτι κέρδισε τὶς ἐκλογὲς καὶ εἶναι μαζὺ μὲ τοὺς ἁρμοδίους ὑπουργοὺς ἡ νούμερο ἕνα ὑπεύθυνος γιὰ τὰ 16 θύματα!!!

Ἂς τὸ γράψῃ κάποιος στὴν «Αὐγή» ἐπὶ τέλους ὅτι αὐτὴ διοικεῖ κι ὄχι τὸ ΠΑΣΟΚ καὶ ἡ ΝΔ ποὺ κατεδίκαζε τὸ 2014 γιὰ τὶς τότε καταστροφικὲς πλημμύρες!
Ἂν τὸ γράψουμε ἐμεῖς, μπορεῖ νὰ μὴ μᾶς πιστεύῃ κιὅλας!!!

Ἔλεος!!!

Ἀδαλῆς Γεώργιος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *