Λὲς καὶ ἀλλάξαμε …ἀφεντικά!!!

Ὁ ῥόλος τοῦ «Μετρό», γιὰ ἐμέναν, εἶναι καὶ πολὺ περίεργος καὶ ἀπολύτως ἀνθελληνικός. Μὰ αὐτὰ εἶναι ψιλὰ γραμματάκια, μίας ἄλλης ἱστορίας, ποὺ δὲν ἔφθασε ἡ στιγμὴ νὰ τὴν παρουσιάσουμε.

Παρ’ ὅλα  αὐτὰ ἔμαθα πὼς πάλι ἡ ἰδιωτικὴ ἐπιχείρησις «Ἀττικὸ Μετρὸ» ἔκανε τὸ …«θαῦμα» της. Ἀλλάζει τὸ ὄνομα τοῦ σταθμοῦ «Εὐαγγελισμὸς» σὲ σταθμὸ «Παῦλος Μπακογιάννης». Ἔτσι γιὰ νὰ συνειδητοποιοῦμε ἐμεῖς, οἱ χαχόλοι, τὸ πόσο …ἀλληλένδετα εἶναι στὴν χώρα μας τὰ μαγαζάκια τῶν μεγαλο-ἐπιχειρήσεων καὶ τὰ μαγαζάκια τῶν κομματικῶν μηχανισμῶν.

πηγὴ

Πρὶν λίγες ἡμέρες, ὅταν ἔπαιζε τὸ θέμα τοῦ ῥοτβάιλερ, ἕνας φίλος σχολίασε ὅτι ἡ διαφορὰ τῶν κατοικιδίων μὲ τοὺς ἀνθρώπους εἶναι ὅτι τὰ κατοικίδια ἔχουν ἰδιοκτήτη ποὺ τὰ ἐκπαιδεύει καὶ τοὺς λέει τί νὰ κάνουν.
Τοῦ ἀπήντησα ὅτι καὶ οἱ ἄνθρωποι ἔχουν ἰδιοκτήτη: λέγεται Μητσοτάκης.

Σήμερα ἡ Οἰκογένεια ἀπεφάσισε νὰ δώσῃ στοὺς σταθμοὺς τοῦ μετρὸ δικά της ὀνόματα, δείχνοντας ὅτι αὐτὴ ἡ πόλις καὶ οἱ ἄνθρωποί της εἴμαστε ἰδιοκτησία τους.

Ἐξοργισμένος Ἕλλην

Υ.Γ. Τὸ ἑπόμενο βῆμα εἶναι, λογικά, νὰ δώσουν τὸ ὄνομα τοῦ γέρου Μητσοτάκη στὸ σταθμὸ τῆς Γλυφάδος, ὅταν θὰ φθάση ἐκεῖ τὸ μετρό. Μὲ τὸν Παπανικόλα, τὸν ἀπόλυτο φεουδάρχη τῆς πόλεως, τὸ ἔχουν γιὰ πλάκα.

Ἡ «Ἁγία Οἰκογένεια» παρακαλῶ, ποὺ λαμβάνει ἀπ’ εὐθείας ἐντολὲς καὶ γραμμὲς ἀπὸ τὴν λέσχη Μπίλντεμπεργκ, τὶς «περίεργες» στοὲς τοῦ πλανήτου καὶ τὰ λοιπὰ «εὐαγῆ» ἱδρύματα, δὲν ἔκανε κάτι (ἐπισήμως) γιὰ νὰ ληφθῇ ἡ παραπάνω ἀπόφασις ἀπὸ τὴν ἰδιωτικὴ ἑταιρεία «Ἀττικὸ Μετρό». Αὐτὸ ποὺ συνέβη εἶναι πὼς καὶ ἡ ἐν λόγῳ ἑταιρεία καὶ ἡ «Ἁγία Οἰκογένεια», πολὺ ἁπλᾶ, μὰ πάρα πάρα πολὺ ἁπλᾶ, μᾶς δηλώνουν πὼς μπακογιάννης καὶ παναγούλης ἦσαν «δικά τους» πιντιά, ἀπὸ τὴν αὐτὴν μῆτρα.

Τί ἐννοῶ; Ἂς θυμηθοῦμε ἕναν πρόσφατο σχολιασμὸ τοῦ ἐγκρίτου Ἱστορικοῦ μας Δημητρίου Μιχαλοπούλου, σὲ πρόσφατό μας κείμενον.

Ἡ τιμωρία ἐπιφέρει/σημαίνει: καθεστωτικὴ ἀλλαγή.

Θυμηθῆτε τὴν ἐκτέλεση τῶν Ἕξι –> ἔπρεπε νὰ παγιωθῇ τὸ δημοκρατικὸ καθεστώς.
Θυμηθῆτε τὴν θανάτωση τοῦ Έλευθερίου Βενιζέλου > ἔπρεπε νὰ παγιωθῇ ἡ βασιλεία.
Θυμηθῆτε τὴν ἐκτέλεση τοῦ Μπελογιάννη > ἔπρεπε νὰ γίνῃ σαφὲς ὅτι ἡ ΕΔΑ ἦταν ἀνεκτὴ (λόγῳ Ἀμερικανῶν) ἀλλὰ ὄχι καὶ τὸ -ἔνοπλο- ΚΚΕ.
Θυμηθῆτε τὰ ἰσόβια τῶν πρωτεργατῶν τοῦ πραξικοπήματος τῆς 21ης Ἀπριλίου –> ἔπρεπε νὰ παγιωθῇ ἡ μεταπολίτευσις.

Ὁ κούλης δὲν θέλει καθεστωτικὴ ἀλλαγή, ἄρα δὲν πρόκειται νὰ τιμωρήσῃ κάποιον. Ἄλλωστε ὁ κίσσινγκερ τὸ καθῴρισε ἐδῶ καὶ δεκαετίες: «Δὲν μᾶς ἐνδιαφέρει ἡ διαφθορά: Εἶναι θέμα μιᾶς μικρῆς [οὐσιαστικῶς ἀνυπάρκτου] τιμωρίας. Μᾶς ἐνδιαφέρει νὰ μὴ ἐμφανισθῇ προσωπικότης ἱκανὴ νὰ ἀλλάξῃ τὴν παγιωμένη κατάσταση.».

Δὲν θὰ ὑπάρξουν τιμωρίες λοιπόν…

Ἐὰν λοιπὸν τὸ κούλλλιιι ἀρνεῖται νὰ τιμωρήσῃ βεβαιωμένα (γνωστὰ καὶ λιγότερο) γνωστὰ ἐγκλήματα (βάσει συντάγματος, νόμων ἐγχωρίων καὶ εὐρωπαϊκῶν, χάρτας ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων κλπ κλπ κλπ…) τῶν κυβερνήσεων τοῦ ἀλεξέι καὶ τοῦ καμμένου, μὰ καὶ ἄλλων παλαιοτέρων, τότε πολὺ ἁπλᾶ εἶναι συνεργὸς καὶ συνεχιστὴς αὐτῶν τῶν ἐγκλημάτων. Ἐν ὀλίγοις δὲν τὰ θεωρεῖ ἐγκλήματα, διότι, πολὺ ἁπλᾶ, δὲν διῳρίσθη παρὰ μόνον γιὰ νὰ ἀποτελειώσῃ αὐτὰ ποὺ ξεκίνησαν ἅπαντες οἱ προκάτοχοί του ἀπὸ ἐποχῆς μεταπολιτεύσεως καὶ μετά.

Ἐὰν τὸ κούλλλιιι ἐξακολουθῇ τὸ «ἔργο» ἀποδομήσεως τῆς χώρας, στὰ «βήματα ποὺ ἐχάραξε» τὸ ἀλεξέι, μὰ καὶ ὅλο τὸ μΠατΣοΚικὸ καὶ ΝουΔουλικὸ κομματικὸ μόρφωμα, τότε, πολὺ ἁπλᾶ, «ἄλλαξε ὁ Μανωλιὸς κι ἔβαλε τὰ ῥοῦχα του ἀλλοιῶς», μόνον καὶ μόνον γιὰ νὰ μᾶς ἀποκοιμίσῃ γιὰ λίγο καιρό, ἔως νὰ εὐρεθῇ ὁ ἀντικαταστάτης του.

Ἐὰν τὸ κούλλλιιι τιμᾷ ἐξ ἴσου μπακογιάννηδες, παναγούληδες, βελουχιώτηδες, τότε πολὺ ἁπλᾶ -κι ἐπισήμως- ἀνέλαβε μόνον γιὰ νὰ σβήσῃ μνῆμες, νὰ παγιώσῃ ἀσυλίες καὶ νὰ ἐξαφανίσῃ ἴχνη ἐγκλημάτων τῶν προκατόχων του.

Τί δέν καταλαβαίνουμε ἐπί τέλους; Τί ἄλλο θέλουμε γιά νά συνειδητοποιήσουμε πώς πρόκειται γιά τίς ἴδιες οἰκογένειες, μέ τά ἴδια συμφέροντα καί μέ τίς ἴδιες ἐντολές, πού ὅμως ἀλλάζουν μόνον ὀνόματα ἀλλὰ οὐδέποτε σκοπούς, πρό κειμένου νά μᾶς παραπλανοῦν ἔως νά ὁλοκληρωθῇ πλήρως ὁ ἀρχικός σχεδιασμός τῶν ἀφεντικῶν τους;

Δεσμοφύλακές μας εἶναι βρέ… Μόνον δεσμοφύλακες… Τίποτα περισσότερο. Μὰ εἶναι τέτοιου εἴδους (καὶ ἀνυπάρκτου) ἤθους, ποὺ πραγματοποιοῦν τὶς τελευταῖες τους ἁρπακτές, ἐλπίζοντες νὰ προλάβουν νὰ διαφύγουν.
Γιὰ νὰ δοῦμε λοιπόν… Δείχνουν πὼς θὰ τὰ καταφέρουν. Μά θά τά καταφέρουν τελικῶς;

Φιλονόη

Υ.Γ. Γύρευε λοιπὸν ἐσὺ ῥομαντικέ μου φίλε τὰ δεσμὰ ποὺ ἔδεναν καὶ τὸν παναγούλη μὲ ὅλους τοὺς παραπάνω.

(Visited 216 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Λὲς καὶ ἀλλάξαμε …ἀφεντικά!!!

  1. Ὡς πρὸς τὸν Παναγούλη ἔχω σοβαρὲς ἀντιρρήσεις. Τώρα γιὰ τὸν Μπακογιάννη… ποιὸς τὸν καθάρισε… μήπως -λέω: μήπως καὶ ξαναλέω: μήπως- κάποιος πολὺ δικός του;

Leave a Reply