Δὲν ἀνακόπτεται ἡ ἀντικατάστασις πληθυσμοῦ

Ἡ ἀντικατάστασις πληθυσμοῦ διεξάγεται ὁμαλὰ χωρὶς ἰδιαίτερα προβλήματα.

Σχεδὸν 2.300 ἀφίξεις ἀπὸ τὴν περασμένη Δευτέρα στὰ νησιά, σύμφωνα μὲ στοιχεῖα τῆς Γενικῆς Ἀστυνομικῆς Διευθύνσεως Βορείου Αἰγαίου.

Ἀνεβήκαμε ὅμως ἐπίπεδο… Ἦλθε καὶ ἱστιοφόρο ἐχθὲς μὲ 73 μετανάστες στὴν περιοχὴ τοῦ ἀεροδρομίου Μυτιλήνης.

Ἐνῷ, ἤδη, ἀπὸ καιρὸ ἔχουν πλακώση καὶ οἱ «σκαφάτοι». Ἕλληνες ἐφοπλιστὲς (ὀνόματα δὲν λέμε καὶ ὑπολήψεις δὲν θίγουμε) στὰ δρομολόγια. Πολλὰ τὰ λεφτά.

Ἐὰν κάποιος ἐνδιαφέρεται γιὰ νὰ ἀναζητήσῃ ὁδηγό…

Ἀσφάλισις, πληρωμένα ὅλα τὰ ἔξοδα, ἄριστες συνθῆκες ἐργασίας… Καὶ τὴν ἰδίαν ὥρα οἱ «διασώσεις» γίνονται …«συλλήψεις» (ἀπολύτως προσωρινὲς ὅμως) γιὰ νὰ ἀφεθοῦν λίγο ἀργότερα ἐλεύθεροι καὶ πάλι. Ποῖος νόμος; Ποίοι κανονισμοί;

Καὶ ἐμεῖς ἐδῶ μιλᾶμε γιὰ «πρόσφυγες» καὶ «προσφυγικό».

Ἀναμένουμε πλέον τριήρεις ἢ ἔστω μίαν γαλέρα.

Τί θά ἑορτάσουμε ἄραγε στὴν ἐπέτειο τῆς ἐπαναστάσεως τοῦ 1821 (200 χρόνια μετὰ) οἱ ἑλληνικές κυβερνήσεις;

Μόργκαν Χρῆστος 

(Visited 515 times, 1 visits today)
Leave a Reply