Λαθρολάγνες διδαχές ἀπό ἱδρύματα σέ δημόσια σχολεία;

Αὐτὸ τὸ βιβλίο τῆς αἰσχρῆς προπαγάνδας:

Διεμοιράσθη δωρεὰν στὴν Α’ Γυμνασίου στὴν πόλη τῆς Κοζάνης μὲ ἐντολὴ τοῦ Διευθυντοῦ.

Ὁ λόγος εἶναι προφανής. Στοχεύουν στὸ συναίσθημα τῶν παιδιῶν καὶ ὄχι μόνον νὰ ἀποδεχθοῦν τοὺς εἰσβολεῖς ὡς ταλαιπώρους ποὺ χρειάζονται τὴν στήριξη τῆς κοινωνίας.

Ποιὸς χρηματοδοτεῖ τὴν ἔκδοση τοῦ βιβλίου; Δεξιὰ ἐπάνω τὸ γράφει μὲ ἀχνᾶ γράμματα:
ΙΔΡΥΜΑ Ῥόζα Λούξεμπουργκ!

Ποιὰ εἶναι ἡ δραστηριότητα τοῦ παραρτήματός τους στὴν Ἑλλάδα;

«Στόχος τῆς δραστηριότητος τοῦ Ἱδρύματος Ρόζα Λούξεμπουργκ στὴν Ἑλλάδα εἶναι ἡ ἀνάλυσις τῶν δραματικῶν ἐπιπτώσεων ποὺ ἔχει ἐπιφέρη στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία ἡ νεοφιλελεύθερη πολιτικὴ ἀντιμετωπίσεως τῆς κρίσεως, ἡ δημιουργία μίας πλατιᾶς καὶ ἀνοικτῆς δημοσίου σφαίρας καθὼς καὶ ἡ ὑποστήριξις τῶν Ἑλλήνων συντρόφων στὸν ἀγῶνα τοθς ἐνάντια σὲ αὐτὴ τὴν πολιτική.»

πηγὴ

Μάλιστα!!
Κυρία Κεραμέως μήπως πρέπει νὰ δεῖτε ἀπὸ κοντά τό συγκεκριμένο θέμα;

πληροφορία ποὺ ἔφθασε στὴν Ὁμάδα Ἐρεύνης Μυτιλήνης

(Visited 337 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Λαθρολάγνες διδαχές ἀπό ἱδρύματα σέ δημόσια σχολεία;

Leave a Reply