Μιχαὴλ Ἀποστολάκης τοῦ Νικολάου

Φωτογραφία τοῦ 1945 ὅπου ἐμφανίζει τὸν τότε Λοχαγὸ Ἀποστολάκη Μιχαὴλ τοῦ Νικολάου (1902-1949) ἀπὸ τὰ Νοχιὰ Κισσάμου.

Ὁ ἐν λόγῳ ἀξιωματικός, προερχόμενος ἀπὸ τὶς τάξεις τῶν Μονίμων Ὑπαξιωματικῶν, πολέμησε στὸ μέτωπο τῆς Μικρᾶς Ἀσίας τὸ 1921, ὅπου καὶ προήχθη ἐπ΄ ἀνδραγαθίᾳ καί, ἀργότερα, ὡς διοικητὴς λόχου, ἐπολέμησε στὸ ὀχυρὸ «Ροῦπελ».

Τὸ 1942 διέφυγε στὴν Μέση Ἀνατολὴ ὅπου συνέχισε τὸν ἀγώνα καί, ὡς λοχαγὸς πλέον, ἦταν αὐτὸς ὁ ἀξιωματικὸς ποὺ ὡς ἐπὶ κεφαλῆς Ἑλληνικοῦ τμήματος, τὴν 21η Σεπτεμβρίου τοῦ 1944, κατέλαβε τὴν πόλη τοῦ Ρίμινι τῆς Ἰταλίας.

Μετὰ τὴν ἐπιστροφή του ἀπὸ τὴν Ἰταλία συμμετεῖχε στὶς ἐπιχειρήσεις τῶν Δεκεμβριανῶν στὴν Ἀθήνα τὸ 1944 καί, ἀργότερα, στὸν συμμοριτοπόλεμο, ὅπου καὶ προήχθη ἐπ’ ἀνδραγαθίᾳ.

Ἀπεβίωσε τὸ 1949 μὲ τὸν βαθμὸ τοῦ Ἀντισυνταγματάρχου, μετὰ ἀπὸ μακρὰ νοσηλεία, λόγῳ σοβαρᾶς ἐπιδεινώσεως τῆς ὑγείας του ἀπὸ τὶς κακουχίες ποὺ εἶχε ὑποστῆ, λόγῳ τῆς μακρᾶς ἐμπολέμου θητείας του, σὲ ὅλα τὰ πεδία τῶν μαχῶν, ἀπὸ τὸ 1921 ἕως τὸ 1949.

Δωρεὰ φωτογραφίας ἀπὸ τὸν κ. Ἐμμανουὴλ Σπανουδάκη.

Κανέλλος Ντόνος
Ἱστορικὸς Συλλέκτης Βεῤῤοίας

(Visited 160 times, 1 visits today)
Leave a Reply