Βιογραφικὰ …«ἀρίστων»!!!

Μὲ ἀφορμὴ τὰ 2000 εὐρῶ ἐπίδομα, διαβάζω τὸ βιογραφικό της κυρίας Μιχαηλίδου.

Εἶναι πράγματι ἐντυπωσιακό!!!
Ἀπὸ τὰ καλὰ σχολεῖα ἀμέσως στὶς παγκοσμίους ὀργανισμοὺς καὶ ἀπὸ τοὺς παγκοσμίους ὀργανισμοὺς στὶς εὐρωπαϊκὲς ἐπιτροπὲς καὶ ξανὰ στοὺς παγκοσμίους ὀργανισμοὺς καὶ τελικὰ ὑφυπουργὸς στὴν κυβέρνηση τῶν «ἀρίστων».

Πῶς τούς ἀνακαλύπτουν βρέ παιδί μου χωρὶς κανένα μέσον καὶ κονεξιά, εἶναι νὰ ἀπορῇς.
Αὐτοὶ καὶ οἱ ὅμοιοί της ἦταν ἕνας ἀπὸ τοὺς βασικοὺς λόγους, ποὺ δὲν ἐψήφισα αὐτὸ τὸ κόμμα παρῳδία!

Δηλαδὴ φθάνω στὸ ἔσχατο (καὶ αἴσχιστο) σημεῖο νὰ νοσταλγῶ βουλευτὲς καὶ ὑπουργοὺς τύπου Γιακουμάτου.
Μπορεῖ νὰ μὴν ἦταν ἄριστοι ἀλλὰ ῥὲ παιδάκι μου μία ἐπαφὴ μὲ τὴν κοινωνία τὴν εἶχαν.

«Ἕνας» 

 

(Visited 269 times, 1 visits today)
Leave a Reply