Διαχρονικὸ τὸ ἐρώτημα περὶ τοῦ Ὡραίου…

… ἐκ τῶν διαφερόντων καλλίστην ἁρμονίαν*
Ἠράκλειτος

Στὴν καταπληκτικὴ αἴθουσα «ΟΙ ΑΜΕΤΡΗΤΕΣ ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΩΡΑΙΟΥ» στὸ Ἀρχαιολογικὸ Μουσεῖο Ἀθηνῶν ὑπάρχει κάπου ἀναγεγραμμένο τὸ φαινομενικὰ «ἁπλὸ» ἐρώτημα τοῦ Σωκράτους: «τί εἶναι τοῦτο τὸ ὡραῖο;»

Ἐρώτημα ποὺ ἀπησχόλησε ἀνὰ τοὺς αἰώνας ἀμετρήτους φιλοσόφους, ποιητές, ἐραστές, καλλιτέχνες, μαθηματικούς, «ἀλαφροΐσκιωτους» ……. Καὶ ἡ ἀναζήτησις παραμένει ἀτέρμονος καὶ διαχρονική.

Ἀπάντηση γιὰ τὴν αἰώνιο αἰσθητικὴ καὶ τὴν ὀμορφιὰ μὲ τὶς ἀμέτρητες ὄψεις τῆς ἀνθρωπίνου ὑπάρξεως, μπορεῖ νὰ δίδῃ ὅμως καὶ ὁ κάθε τυχερὸς ἐπισκέπτης τοῦ καταπληκτικοῦ αὐτοῦ μουσείου. Σὲ κάθε περίπτωση πάντως τοῦ δίδεται ἡ εὐκαιρία γιὰ «μία βαθυτέρα προσέγγιση τῆς ἀνθρωπίνου φύσεως», ἰδιαιτέρως σὲ «πεζὲς» ἐποχὲς σὰν τὴν σημερινή.

Στοϊλόπουλος Βασίλης

…ἀπ’ τὶς διαφορὲς (γεννιέται) ἡ πιὸ ὄμορφη ἁρμονία…
Καὶ σήμερα, Κυριακή, ἡ εἴσοδος στὸ Μουσεῖο θὰ εἶναι ἐλευθέρα.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply