Φωτογραφίζονται ὑπερήφανα δίπλα σὲ …κέρινες κοῦκλες!!!

(Γιὰ πολλοστὴ φορά, βεβαίως βεβαίως, ἀλλὰ ἐμεῖς ἀπασχολούμεθα μὲ τὶς …ἐνδυματολογικὲς προτιμήσεις τῶν κουδουνισμένων…!!!)

Ὁ φίλος Στέφανος Θεοφανάκης παρετήρησε (γιὰ ἀκόμη μίαν φορά), τὴν …ὁμοιότητα τῶν ὁμοιωμάτων, ποὺ δίπλα τους ἐστήθη (καὶ) τὸ κούλλλιιι μετὰ τῆς συμβίας του…

Φωτογραφίες ἡγετῶν μέ …ὁμοιώματα τοῦ «πλανητάρχου»;

…γιὰ νὰ φωτογραφηθοῦν χαμογελαστοί, ἀναμένοντας νὰ …πετάξῃ τὸ πουλάκι!!!
Τί σημασία ἔχει πού ἦσαν τά …κέρινα ὁμοιώματα τοῦ «πλανητάρχου»; Σημασία ἔχει πὼς ἐδῶ τὸ …φάγαμε ἀμάσσητο!!!

Ἐν τάξει… Δὲν εἶναι ὁ μόνος… Ἀκόμη κι ὁ πολὺς Ἐρντογὰν τὰ ὅμοια ἔπραξε, τὶς ἴδιες ἡμέρες… Μάλιστα, βάσει τῶν ὅσων ἰσχυρίζονται τὰ δημοσιοκαφράκια τῆς σειρᾶς, ἐδόθη ἡ παραπάνω φωτογραφία κατὰ τὴν διάρκεια πτήσεως, δίχως πολλὰ ἐπὶ πλέον σχόλια.
Ἂς εἶναι καλὰ κι αὐτὸς ποὺ μεριμνᾶ γιὰ τοὺς δικούς του χαχόλους καὶ τὴν δική του ἐσωτερικὴ κατανάλωσιν.

Μά, τελικῶς, ὅπως σᾶς πρὸ ἀνέφερα, δὲν ἦσαν αὐτοὶ οἱ μόνοι. Ἐδῶ ἔχουμε ὁλόκληρη …βιομηχανία παραγωγῆς φωτογραφιῶν μὲ τριτοκοσμικοὺς ἡγέτες, ποὺ φωτογραφίζονται μὲ …κέρινες κοῦκλες!!!

Τό κούλλλιιι καί ὁ Ἔρντο θά ντραποῦν;

Στὴν παραπάνω συλλογὴ φωτογραφιῶν ὅμως παρατηροῦμε κι ἕνα ἀκόμη κουδουνισμένο, τὸν (ἂς ποῦμε) ἡγέτη τῶν Κυπρίων, άναστασιάδη, πού, ἐπίσης μετὰ τῆς συμβίας του, ἐστήθη γιὰ νὰ χαμογελάσῃ χαζοχαρούμενα, πλάι στὰ κέρινα ὁμοιώματα. Κι ἐπεὶ δὴ ἀκριβῶς, ὅπως τὸ κούλλλιιι καὶ ὁ Ἔρντο (κι ὄχι μόνον!!!) ἀρέσκεται κι αὐτὸ νὰ ἐπιστρέφῃ οἴκαδε …«δόξῃ καὶ τιμῇ», ἔχει νὰ μᾶς ἐπιδείξῃ κι ἄλλες ἀνάλογες χαμογελαστὲς φατσοῦλες μὲ …κέρινες κοῦκλες (2019, 2017, 2014 καὶ παρακάτω 2013!!!)

Αὐτὸς μάλιστα ἔχει ἀδυναμία στὰ κέρινα ὁμοιώματα, ὅπως βλέπετε. Καὶ μὲ τὸ ζεῦγος Τρᾶμπ  μὰ καὶ μὲ τὸ ζεῦγος Ὀμπάμα, δὲν ἔχανε εὐκαιρίες. Τί νά πῇς;

Κι ἐπεὶ δὴ ἀκριβῶς αὐτὴ εἰδικῶς ἡ ἐνδυματολογικὴ ἐμφάνισις (τῶν κερίνων ὁμοιωμάτων) τοῦ ζεύγους ὀμπάμα κάτι μοῦ ἔφερε στὴν μνήμη, ἀναφορικῶς πάντα μὲ τοὺς τριτοκοσμικοὺς (φερομένους ὡς) ἡγέτες, ποὺ σπεύδουν νὰ φωτογραφηθοῦν δίπλα τους μὲ κάθε εὐκαιρία…
…ἀνέτρεξα σὲ παλαιὲς ἔρευνες τοῦ φίλου μας Στεφάνου καὶ ἀνεσυρα αὐτά:

Ὁ Βενιζέλος καὶ ἡ γυναίκα του μὲ τὰ …ὁμοιώματα τοῦ ζεύγους Ὀμπάμα…

Τὰ ἴδια ὁμοιώματα καὶ γιὰ τὸν Ἀλβανὸ πρωθυπουργό.

Τὰ ὁμοιώματα τῶν Ὀμπάμα καὶ οἱ…

Τί νά πῶ λοιπόν παραπάνω ἐγώ; Τὰ λὲν ὅλα μόνοι τους οἱ κουδουνισμένοι ἅπαντες, ἐντὸς κι ἐκτὸς συνόρων. Ὅσα δὲν φτάνει ἡ ἀλεποῦ…

Φιλονόη

Υ.Γ. Δυστυχῶς γιὰ ἐμᾶς, κατὰ πῶς φαίνεται, τὰ τελευταία χρόνια μόνον τὸ ἀλεξέι ἔγινε δεκτὸ ἀπὸ τὸν Τραμπ(άκουλα) κι αὐτό, πάντα εἰς βάρος μας, κάτι ἀποδεικνύει.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Φωτογραφίζονται ὑπερήφανα δίπλα σὲ …κέρινες κοῦκλες!!!

Leave a Reply