Φωτογραφίες ἡγετῶν μέ …ὁμοιώματα τοῦ «πλανητάρχου»;

Κάποιοι ἡγέτες, συνήθως τριτοκοσμικοί, χρειάζονται τόσο ἀπεγνωσμένα μία φωτογραφία μὲ τὸν πλανητάρχη, γιὰ ἐσωτερικὴ κατανάλωση…

Τὴν χρειάζονται τόσο, ὥστε δέχονται νὰ φωτογραφηθοῦν ἀκόμη καὶ μὲ …ὁμοιώματα…!!! (;;;)

Θεοφανάκης Στέφανος 

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

5 thoughts on “Φωτογραφίες ἡγετῶν μέ …ὁμοιώματα τοῦ «πλανητάρχου»;

  1. Τί ἐννοεῖτε “ὁμοιώματα”; Αὐτὸ ποὺ καταλαβαίνει ὁ πᾶσα ἕνας; Μπορεῖτε νὰ ἐξηγήσετε λίγο περισσότερο;

  2. Παιδιά, ἐὰν ἔχετε δίκιο, τότε “ἡ πραγματικότης ὑπερβαίνει καὶ τὴν πλέον καλπάζουσαν φαντασίαν”.
    Εἶναι κουφό, τελείως ἀπίστευτο!

  3. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Φωτογραφίζονται ὑπερήφανα δίπλα σὲ …κέρινες κοῦκλες!!! | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply