Γερμανο-τουρκικὴ τορπίλλη τὸ «Thomas Cook»!!!

Ἡ ταπεινή μου γνώμη…
Πιστεύω ὅτι ἡ «Τόμας Κοῦκ» ἦταν νὰ χρεωκοπήσῃ, κανονικά, ἐδῶ καὶ κάμποσα χρόνια.
Στὸ ἐνδιάμεσο, κάποιοι σκοτεινοὶ κύκλοι ἐσκέφθησαν νὰ ἀξιοποιήσουν τὴν εὐκαιρία: Καὶ μετέτρεψαν τὴν Τόμας Κοὺκ σὲ «τορπίλλη» ἐνάντια στὸ ἰδιοκτησιακὸ καθεστὼς τῶν ξενοδοχειακῶν μονάδων τῆς Μεσογείου.

Τὸ πραγματικὸ ντόμινο, τώρα ἀρχίζει – καὶ πολλὲς ἐγχώριες μονάδες θὰ ἀλλάξουν χέρια γιὰ νὰ καταλήξουν στὰ γνωστὰ διεθνῆ καθάρματα ποὺ «ἔστησαν τὴν δουλειά»…

Χοϊδᾶς Διονύσης

Ὥστὲ ἐπιμένετε ὅτι ἡ «Thomas Cook» εἶναι ἀγγλική; Ἔ;
Ἰδοῦ οἱ ἀποδείξεις ἀγαπητά μου λαμόγια καὶ ἐτούτης τῆς πτωχεύσεως, ἀλλὰ καὶ τῆς προηγουμένης, τοῦ 2009!!!

Πᾶρτε νὰ ἔχετε λοιπόν…

Ἔλα γιὰ νὰ τελειώνουμε μὲ τὸ παραμύθι τῆς ντεμὲκ «Βρεταννικῆς» Thomas Cook. Ἀφοῦ δὲν θέλετε νὰ ἀφήσετε τὶς ἀλητεῖες κατὰ μέρος, θὰ φροντίσω νὰ σᾶς ἐκθέσω ἀνεπανόρθωτα σὲ ὅσους σᾶς ἀπέμειναν νὰ σᾶς πιστεύουν!

Πᾶμε λοιπόν:
Τὰ στοιχεῖα τῆς πρώτης ἱδρύσεως τῆς Thomas Cook στὴν Ἀγγλία ἀπὸ τὸ 1830 τὰ λέτε σωστά. Μετὰ τὰ … μπερδεύετε πολὺ ὅμως!
Ἀντιλαμβάνομαι ὅτι θέλετε νὰ προστατεύσετε τὴν φράου Μέρκελ ποὺ σᾶς ταΐζῃ χρόνια τώρα! Ἀλλὰ ὅπως σᾶς εἶπα: Θὰ σᾶς ἐξεφτελίζω καθημερινῶς ποὺ θὰ λέτε ψέμματα, μὲ τόνους ἀληυθείας.

Τὸ 52% τῆς Thomas Cook ἀνῆκε, ἔως τὶς 5 Ἰουνίου τοῦ 2009, στὴν γερμανικὴ ἐταιρεία ARCANDOR. CEO τῆς ἐταιρείας (κι ὄχι Τσέο) ἦταν ὁ Γερμανὸς Thomas Middelhoff. Τὴν ἡμέρα αὐτὴν ἡ ARCANDOR ἐπτώχευσε! Ἐβάρεσε κανόνια δηλαδή.
Γιατί δέν το λέτε αὐτό; Κανονιὰ 650 ἑκατομμυρίων δολλαρίων. Ἔτσι στὶς 30 Ἰουνίου ἡ τότε Γερμανικὴ κυβέρνησις ἔδωσε 71 ἑκατομμύρια δολλάρια δάνειο στὴν Αrcandor καὶ οἱ μετοχὲς τῆς ἐπωλήθησαν στοὺς πιστωτὲς (κυρίως τράπεζες) τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2009.

Ἄρα, γιὰ νὰ συνεννοηθοῦμε, ἔως τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2009 ἡ Thomas Cook ἦταν γερμανικὴ ἑταιρεία κι ἂς εἶχε ἱδρυθῆ ἀπὸ Ἄγγλους κι ἂς εἶχε ἕδρα τὴν Μεγάλη Βρεταννία. Συνεννοηθήκαμε μέχρι ἐδῶ;

Ὡς γερμανικὴ ἑταιρεία λοιπὸν καὶ μόνον ἐβάρεσε τὴν …κανονιά!!!

Αὐτὰ τὰ ξεχνᾶτε σκοπίμως καὶ παραμυθιάζετε τὸν κόσμο ὅτι ἦταν Ἀγγλική. Γιὰ νὰ τὴν σκαπουλάρετε λέτε ὅτι ἦταν καὶ λίγο …κινεζική! Καὶ γιὰ νὰ μπερδέψετε τὸν κόσμο, δίδετε σὲ ἄσχετα παπαγαλάκια σας τὸ μετοχολόγιο ὅπου ἐμφανίζεται ἕνας …Ἀμερικανὸς μεγαλομέτοχος!!!
Καὶ ὡς ἐκεῖ. Καὶ ἐπιμένετε ὅτι δὲν ἦταν Γερμανική.

Δὲν λέτε λέξη ὅμως γιὰ τὸ ποιὸς ἔβαλε τὸν Ἰούλιο τοῦ 2010 τὴν Γερμανικὴ ἑταιρεία Oger Tours ὡς ἰδιοκτήτη στὴν Thomas Cook. Λέτε γιὰ μίαν ἑταιρεία ποὺ ἀνήκει σὲ ἕναν Γερμανὸ Εὐρωβουλευτή. Μόνο ποὺ ὁ Γερμανὸς Εὐρωβουλευτὴς αὐτὸς ὀνομάζεται Vural Oger. Καλὰ καταλάβατε. Ὁ Τοῦρκος στὴν καταγωγὴ Vural Oger, ποὺ ἐτοποθέτησε στὸ ΔΣ τῆς Thomas Cook τόν, ἐπίσης, Τοῦρκο Emre Berkin, γιὰ τὸν ὁποῖο σᾶς ξεμπροστίασα ἤδη (δὲς παρακάτω!!!)!!!

Ἀλλά πᾶμε νὰ δοῦμε λοιπὸν ποιὸς εἶναι ὁ …«Ἀμερικανὸς» μεγαλομέτοχος τῆς Thomas Cook, τὸν ὁποῖο «δώσατε» στὰ παπαγαλάκια σας, πρὸ κειμένου νὰ ταΐσουν σανὸ στοὺς ποπολάρους τοῦ Γιουνανιστᾶν. Ποιός εἶναι λοιπόν ὁ Ἀμερικανός πού ἀπέκτησε τὴν Thomas Cook μετά τό κανόνι τοῦ 2009;
Ὁ Δισεκατομμυριοῦχος καὶ φιλάνθρωπος Ἀμερικανὸς πολίτης Νicolas Berggruen. Πῶς εἴπατε; Ἀμερικανός; Πόσο Ἀμερικανὸς εἶναι ὁ Berggruen; Ὅσο κι ὁ Σόιμπλε!
Μπορεῖ νὰ ἔτυχε νὰ γεννηθῇ στὸ Παρίσι, ἀλλὰ ὁ Berggruen εἶναι υἱὸς τοῦ διασήμου Γερμανοῦ συλλέκτου Xeinz Berggruen. Ὁ πατέρας του εἶναι Γερμανὸς ἑβραϊκῆς καταγωγῆς, ὁ ὁποῖος ἔστειλε τὸν υἱό του νὰ σπουδάσῃ στὴν Νέα Ὑόρκη ὅπου ξεκίνησε μὲ 250.000 κεφάλαιο τὶς πρῶτες του μπίζνες στὸν τομέα τοῦ Real Estate. Εἶχε τὸ παρατσοῦκλι ὡς ὁ «ἄστεγος ἑκατομμυριοῦχος» γιατί ἔμενε σὲ ξενοδοχεῖα καὶ δὲν εἶχε δικό του σπίτι.

Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν δική του ἐπενδυτικὴ ἑταιρεία ἔχει ἱδρύση τὸν ἐκδοτικὸ οἶκο WorldPost μαζὺ μὲ τὴν πασίγνωστη ἐφημερίδα Washington Post! Καταλάβατε ποιάν λέω; Τὴν Washington Post κορίτσια…

Καταλάβατε τώρα γιατί τὰ διοικητικὰ στελέχη τῆς Thomas Cook σέ ὅλην τὴν Εὐρώπη ἦσαν Γερμανοί; Καταλάβατε τώρα γιατί ὅποιος ἤθελε τὸ παραμικρὸ ἀπὸ τὴν T.C ἐπικοινωνοῦσε μὲ τὰ γραφεῖα τῆς Γερμανίας; Καταλάβατε γιατί ἀκόμα καὶ τὰ κορίτσια τῆς συνοδείας στὴν Ἑλλάδα ἦσαν Γερμανίδες;

Καταλάβατε τώρα γιατί ἀπό τό 16% πού εἶχε ἡ T.C. πωλήσεις προϊόντων στήν Γερμανία, ἔφθασε τὸ 2018, νὰ ἀνεβάσῃ τὸ ποσοστὸ πωλήσεών της στήν Γερμναία στό 47%;

Ξέρω ὅτι σᾶς χαλάω τὴν «σούπα» καὶ δὲν θέλετε νὰ τρομάξῃ ὁ κόσμος γιὰ τὴν στρατηγικὴ ἧττα τῆς Γερμανίας ἐν ὄψει Brexit…
Σᾶς καταλαβαίνω

Ἀλλά, ποσῶς μὲ ἐνδιαφέρει. Μαζέψτε λοιπὸν τὰ πεκινουά σας ποὺ μὲ κατηγοροῦν ὡς συνομωσιολόγο, γιατί λίγο θέλω νὰ πῶ κι ἄλλα καὶ νὰ τρέχουν καμμιὰ 200αριά Ἕλληνες ξενοδόχοι μὲ τὶς μαλακίες σας! Καὶ πιὸ πολὺ θὰ τρέχη ἕνα ἐπενδυτικὸ Fund εἰς τὰς Ἀθήνας…
Γιουσουφάκια ὢ γιουσουφάκια

Υ.Γ.1. Ὅ,τι γράφω ὡς οἰκονομολόγος εἶναι πάντα 101% ἐλεγμένο. Καὶ μὲ τὴν τακτική σας, δὲν τὸ ἔχω σὲ τίποτα, νὰ ἀρχίσω νὰ λέω κι ἄλλα γιὰ τὶς Γερμανικὲς Λαμογιὲς στὴν Τουριστικὴ Ἀγορά! Δὲν τὸ κάνω γιατί θὰ πονέσουν πολλοὶ ξενοδόχοι. Ὅμως ἐὰν συνεχίσετε νὰ μοῦ ἐπιτίθεσθε μὲ τὰ κανισάκια σας, μὴν στοιχηματίσετε ὅτι δὲν θὰ τὸ κάνω!!! Θὰ χάσετε…

*~*~*~*~*~*~*~*~*

Κι ἐδῶ οἱ ἀποδείξεις:

Ρὲ ἐξευτελισμένοι… Ἀπό ποῦ κι ὡς ποῦ εἶναι ἀγγλική ἡ Thomas Cook;
ΓερμανοΤουρκικὴ εἶναι!!!

Ἄει σοικτὴρ ἀλῆτες μὲ τὴν παραπληροφόρηση…

*~*~*~*~*~*~*~*~*

Τὴν ὥρα ποὺ οἱ Γερμανοὶ ἀπαγορεύουν στὶς τράπεζές μας νὰ δίδουν δάνεια σὲ Ἕλληνες ἐπιχειρηματίες, ἔδιδαν 40-40 τὰ ἑκατομμύρια στοὺς μπατιρημένους tour operatos γιὰ νὰ τοὺς σώσουν.

Τὸ 2018, λίγο πρὶν τὸ κανόνι δηλαδή, ἔδιδαν δικά μας λεφτὰ γιὰ νὰ σώσουν γερμανο-τουρκικὲς ἐπιχειρήσεις ποὺ ἦσαν κάποτε ἀγγλικές!
Μιλᾶμε γιὰ τέτοια ξεφτίλα!
Ἀλήθεια, τώρα ἡ ΠΕΙΡΑΙΩΣ τί λέει γιὰ τὰ 40 ἑκατομμύρια πού ἔδωσε δάνειο στά μπατήρια; Τί ἀκριβῶς θὰ πάρη πίσω; Σέ ποιόν ἦταν ἀσφαλισμένο τό … δανειάκι;;;

Υ.Γ. Προσέξτε τί θὰ ἀπαντήσετε!!! Ἔχω κι ἄλλα νὰ ἐρωτήσω….

*~*~*~*~*~*~*~*~*

Thomas Cook: Γκιουναϊντὶν στὴν Ἀνγκέλα καὶ στὸν Ἐμρὲ Μπερκὶν ποὺ πετοῦσαν κοκκαλάκια στὴν Ἑλλάδα! Γκιουναϊντὶν στὴν Pegasus Airlines. Γκιουναϊντὶν καὶ στὰ κορίτσια ποὺ μὲ ἀποκαλοῦσαν κινδυνολόγο! Γκιουναϊντὶν σὲ ὅοοοοοολα τὰ Γιουσουφάκια στὸ Γιουνανιστᾶν!

Ἔκλεισε ἡ Thomas Cook ἔ Ἀνγκέλα; Αὐτὰ παθαίνει ὅποιος ἀφήνει τουρκικὰ κεφάλαια νὰ διεισδύουν σὲ εὐρωπαϊκοὺς κολοσσούς!

Ὅταν τὰ 2012 πρωτομίλησα καὶ ἀπεκάλυψα τὴν διείσδυση τῶν Τούρκων στοὺς γερμανικοὺς tour operators ἐσεῖς ἀντὶ νὰ ἀπαντήσετε καὶ νὰ λάβετε τὰ μέτρα σας, προτιμήσατε νὰ ῥίξετε χολὴ γιὰ ἐμένα προσωπικά.

Στὴν πορεία, οἱ tour operators αὐτοί, μετέφεραν τὸ «φιλέτο» τῶν τουριστῶν στὴν Τουρκία καὶ τὴν «πλέμπα», τοὺς μπατὶρ-τουρίστ, στὴν Ἑλλάδα καὶ στὴν Αἴγυπτο.

Τότε, ὅταν τὰ ἔλεγα καὶ τὰ ἔγραφα ὅλα αὐτά, σᾶς φαινόμουν καὶ πάλι …συνωμοσιολόγος καί …αἱρετικός!
Ἀφοῦ λοιπὸν φάγατε τὰ σκ@τ@ τῆς Cook καθὼς καὶ ἄλλων γιὰ τοὺς ὁποίους θὰ μιλήσουμε στὸ μέλλον, τρεχᾶτε τώρα νὰ φᾶτε καὶ τὰ φέσια τους!
Ἂς προσέχατε κι ἂς ἀκούγατε αὐτοὺς ποὺ ξέρουν κι ὄχι τὰ διάφορα λαμόγια!!!

Τώρα, γιὰ νὰ σᾶς κάνω καὶ τὸν «μπίζνες ἐπικήδειο», ἂς φροντίζατε νὰ ξέρατε ὅτι κάτω ἀπὸ τὴν θέση τῶν Γερμανῶν CEO τῆς Thomas Cook (μιλῶ γιὰ τὸν Δρ Πίτερ Φρανκχάουζερ) ἦταν ἕνας πρώην δεινόσαυρος τῆς Microsoft ποὺ ὄργωσε τὴν Μέση Ἀνατολὴ ὡς Πρόεδρος τῆς Microsoft ἐκεῖ καὶ τὴν Εὐρώπη – Ἀφρικὴ ὡς Ἀντιπρόεδρος τῆς Microsoft. Τί, ξεχάσατε ὅταν σᾶς ἔλεγα γιὰ τὸν πασσᾶ Ἐμρὲ Μπερκὶν τὸ 2012;;; Θὰ σᾶς μαλώσω!

Τὸ 2012 ἡ Thomas Cook ΔΕΝ προσέλαβε τὸν Τοῦρκο Ἐμρὲ Μπερκὶν ἀλλὰ ἡ τοποθέτησίς του ἐκεῖ ἦταν ἀποτέλεσμα τῆς διεισδύσεως τουρκικῶν κεφαλαίων στὸν γερμανικὸ κολοσσὸ τουρισμοῦ ! Γιὰ αὐτὸ ἔγινε μέλος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου. Ὄχι γιατί τὸν …ἐκαψουρύθη ἡ Thomas Cook καὶ ἡ Ἀνγκέλα! Ἀλλὰ γιατί οἱ Τοῦρκοι ἔχουν διεισδύση σὲ ὅλους τους γερμανικοὺς tour operators!!!

O Μπερκὶν ἔκανε καὶ μία ἀεροπορικὴ ἑταιρεία, χαμηλοῦ κόστους, τὴν Pegasus airlines καὶ τὴν ἔβαλε στὸ Χρηματιστήριο τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Pegasus καὶ Thomas Cook ἦσαν ἀῤῥήκτως συνδεδεμένοι κι ἔπαιζαν γιγαντιαία παιχνίδια στὴν Βιομηχανία τοῦ τουρισμοῦ!!!

Παραλλήλως, κάποια λιγούρια ἐδῶ στὸ Γιουνανιστᾶν ποὺ μὲ ἀποκαλοῦσαν κινδυνολόγο, ἔτρεχαν νὰ γλείψουν κοκκαλάκια ποὺ τοὺς ἐπέταγε ὁ Μπερκὶν μὲ τὴν σύμφωνο γνώμη τοῦ Γερμανοῦ Δρ καὶ CEO τῆς Cook!!!

Γιὰ αὐτὸ κορίτσια, ὅταν σᾶς μιλῶ, εἶναι θέμα χρόνου πότε θὰ δικαιωθῶ. Ὅσο γιὰ ἐσᾶς ἐδῶ στὴν Ἑλλάδα ποὺ γλείφατε τὰ κοκκαλάκια, περαστικά!!!

Υ.Γ. 1. Ὁ ἑπόμενος ποὺ θὰ «πέση», εἶναι θέμα χρόνου! Ἔως τότε, θὰ χαίρομαι ποὺ θὰ ξανά-φᾶτε τὰ μοῦτρα σας. Γιατί γιὰ τὸ χρῆμα εἶσθε ἱκανοὶ νὰ πουλήσετε καὶ τὴν μάννα σας ἀκόμη… Ἀϊντε, γκιουναϊντὶν μπρὲ γιουσουφάκια !

Ἀδαλῆς Γεώργιος

ἐπιμέλεια κειμένων Φιλονόη καὶ Φίλοι

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply