Θαυματοποιοὶ τοῦ …σπηλαίου!!!

‘Ἀπὸ τὸ 2007 ἐφώναζα, μὲ ὅλες μου τὶς δυνάμεις, ὅπου μποροῦσα – χωρὶς νὰ ἔχω δημόσιο βῆμα φυσικὰ – ὅτι ὸ κίνδυνος ἦσαν οἱ λαθρομετανάστες, ἐνῷ ἀκόμη τότε ὅλοι ἐνασχολοῦντο μὲ σχόλια τοῦ συρμοῦ γιὰ γατάκια, σκυλάκια, λουλουδάκια, ἐργάτες τοῦ «φωτός» (Θεὸς φυλάξει), ἀγγέλους καὶ Ἀνδρομεδίους καὶ ἀγνοοῦσαν ἐντελῶς τὸν κίνδυνο.

Σήμερα, ποὺ ἔχουν ἀρχίση νὰ διαισθάνονται τὴν ἀπειλή, ὅλα τὰ σχόλια καὶ τὶς δημοσιεύσεις γιὰ τὰ ὁποῖα τοὺς ἔλεγα νὰ ἀπέχουν, ἔχουν ἐξαφανισθῆ καὶ τὰ κοινωνικὰ δίκτυα βρίθουν διαμαρτυριῶν γιὰ τὴν ἀθρόα λαθρομετανάστευση καὶ ἀντικατάσταση τοῦ Ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ ἀπὸ μουσουλμάνους καὶ παράνομους ἐποίκους στὴν χώρα μας.
Ἂν χρειάζονται δέκα (10) χρόνια γιὰ νὰ πάρετε εἴδηση ὅτι σᾶς ἐπιτίθενται καὶ σᾶς παίρνουν τὴν πατρίδα σας, τότε μᾶλλον πρέπει νὰ ἀναθεωρήσετε τὶς μαρξιστικὲς ἀντιλήψεις σας.

Ἐὰν σᾶς ἔλεγαν, στὸ μάθημα τῆς ἱστορίας σας στὸ Δημοτικό, ὅτι μία χώρα κατεκτήθη ἐπειδὴ οἱ σύλλογοι γονέων καὶ κηδεμόνων ἐδέχοντο τοὺς εἰσβολεῖς καὶ οἱ πολιτικοὶ τῆς χώρας ὑπεστήριζαν τὴν παράνομο εἰσβολὴ στὴν χώρα τους, τότε ὅταν σᾶς ζητοῦσαν νὰ γράψετε ἔκθεση, δέν θά λέγατε ὅτι ἐπρόκειτο γιὰ προδοσία;
Τότε γιατί ὁ Κούλης εἶναι πρωθυπουργὸς κι ἐσεῖς (ὅποιοι ἀπὸ ἐσᾶς), πήγατε καὶ τὸν ψηφίσατε;
Οἱ προδότες ποιοί εἶναι ὁ Κούλης ἢ οἱ ψηφοφόροι;
Καὶ αὐτοὶ εἶναι οἱ θαυματοποιοὶ τοῦ σπηλαίου.

Πατεράκης Ἀναστάσιος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Θαυματοποιοὶ τοῦ …σπηλαίου!!!

  1. Ἔχει ἐπισήμως διατυπωθῆ: “Ὁ λαὸς ὑπέχει εὐθύνη γιὰ τὶς ἐπιλογές του”. Ἀλλὰ ἐπειδὴ κανεὶς δὲν τολμάει να τὸ ξαναπῆ, ἀφήνονται οἱ ὄχλοι νὰ ψηφίζουν ἀνενόχλητοι.
    Τὸ θέμα τώρα εἶναι: Ἐμεῖς τί κάνουμε; Καὶ τὸ πρῶτο βῆμα: Δεδομένου τοῦ μεγάλου ποσοστοῦ τῆς ἀποχῆς στὶς τελευταῖες ἐκλογὲς (45% λένε τὰ καθεστήκια, ἄρα εἶναι πάνω ἀπὸ 50%) δὲν ἀναγνωρίζουμε ὡς νόμιμο τὸ καθεστώς. Τὰ ὑπόλοιπα θὰ τὰ βροῦμε στὴν πορεία.

Leave a Reply