Δέν μᾶς θέλουν στὴν …χώρα μας!!!

Πάντα ἀναρωτιόμουν τί θὰ τὰ κάνουν τόσα ἀκίνητα οἱ τράπεζες ποὺ τὰ ἀγοράζουν οἱ ἴδιες στοὺς πλειστηριασμούς..

Ἦλθε τώρα ἡ ὑπουργικὴ σύσκεψις γιὰ τὸ μεταναστευτικὸ καὶ μᾶς ἀπήντησε σὲ αὐτὸ τὸ ἐρώτημα.
56.000 διαμερίσματα ἀναζητῶνται σὲ ὅλη τὴν χώρα πρὸ κειμένου νὰ μισθωθοῦν ἀπὸ τὸ δημόσιο γιὰ τὴν ἐγκατάσταση μεταναστῶν..
Ὁ δανειολήπτης θὰ πετάγεται μὲ τὰ ΜΑΤ ἀπὸ τὸ σπίτι του καὶ σὲ μισῆ ὥρα θὰ ἔρχονται οἱ ΜΚΟ νὰ τοποθετοῦν μέσα πρόσφυγες.

Μᾶλλον σὲ λάθος χώρα ζοῦμε, μᾶλλον κάτι δὲν καταλαβαίνουμε καλά, μᾶλλον κάποιος μᾶς κάνει πλάκα, μᾶλλον κάποιος σὲ αὐτὴν τὴν χώρα δὲν μᾶς θέλει οὔτε ὡς ἀστέγους.

Λελιάτσος Παναγιώτης

ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη καὶ Φίλοι

(Visited 285 times, 1 visits today)
Leave a Reply