Ὁ Ὀλυμπιονίκης Φίλιππος

Γιὰ πόσα πράγματα θὰ μποροῦσε νὰ ἦταν ὑπερήφανος ὁ ζωντανὸς Φίλιππος; Τί θὰ ἐπιθυμοῦσε ἀπὸ αὐτὰ νὰ ἔχῃ στὸν τάφο του; Τὸ μεγαλύτερο ἦταν οἱ Ὀλυμπιακὲς νίκες του. Τὸ ἄλογό του καὶ ἡ ἀγαπημένη τοῦ συνωρίς τὸν ἔστεψαν τρεῖς φορὲς Ὀλυμπιονίκη. Ἐπάνω σὲ αὐτὴν λοιπὸν ἀπεικονίσθη στὸ ψηφιδωτό, φορῶντας τοῦ Ὀλυμπιονίκου τὸ στεφάνι ἀπὸ ἀγριελιά. Καὶ ἐν ζωῇ ὅμως, αὐτὲς τὶς νίκες τις ἀπετύπωσε σὲ νομίσματά του.

Ἐκεῖ μέσα ὅμως, ἀφοῦ ἦταν ἀδύνατον τὰ κλέψουν καὶ τὸ ψηφιδωτό, τὸ ὄνομα τοῦ Φιλίππου δὲν ἔπρεπε νὰ ἀναφερθῇ, γιὰ δύο λόγους. Νὰ μὴν διαταραχθῇ ἡ ἀπάτη τῆς Βεργίνας καὶ γιατί τὸ ΦΙΛΙΠΠΟΣ συνειρμικὰ ὁδηγεῖ στὸν ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ. Τελείως ξεδιάντροπα λοιπόν, βλέπουν ἐκεῖ ΑΡΠΑΓΗ ΤΗΣ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ, μὲ οὐδὲ ἕναν «εἰδικὸ» νὰ ἔχη διάθεση νὰ τὸ διορθώσῃ!!! «Κολιὸς καὶ κολιός, ἀπὸ τὸ ἴδιο βαρέλι».

Τσίντσιφος Ἀστέριος

 

(Visited 110 times, 1 visits today)
Leave a Reply