Γουστάρουν τούς Τούρκους οἱ Σύριοι;

Μπῆκαν λοιπὸν οἱ Τοῦρκοι στὴν Συρία.
Κάποιοι βγῆκαν νὰ τοὺς καλωσορίσουν. Μὲ σημαῖες τοῦ FSA (Free Syrian Army), τῆς τζιχαντιστικῆς Συριακῆς ἀντιπολιτεύσεως.
Ὁ Ἐρντογκᾶν μίλησε γιὰ μία ἀσφαλῆ ζώνη, στὴν ὁποία θὰ κατοικήσουν περισσότεροι ἀπὸ ἐνάμιση ἑκατομμύριο πρόσφυγες ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ εὑρίσκονται στὰ τουρκικὰ παράλια.
Ἄρα, πρακτικά, μιλᾶμε γιὰ νεκρανάσταση τοῦ Ἰσλαμικοῦ κράτους, σὲ περιοχὴ ἐγγυημένη ἀπὸ τὴν Τουρκία.

Ὅμως γιὰ νὰ θυμόμαστε, ποῦ τὴν ἔχουμε ξαναδῆ αὐτὴν τὴν σημαία, ποῦ ὅμως,,,,
Ἃ ναί, στὶς πορεῖες τῶν «open the borders» στὴν Ἀθήνα, μαζὺ μὲ ΔΕΑ,ΣΕΚ,ΚΕΕΡΦΑ…
Γιὰ νὰ μὴν ξεχνᾶμε, ἁπλᾶ.

Δανόπουλος Περικλῆς

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply