Λαοί πού …ἔχασαν τό «εὐρωπαϊκό τους ὄνειρο;

Διαμαρτύρεται ὁ πρωθυπουργὸς τῆς «βορείου Μακεδονίας» γιατί, λέει, τὸν ἐκορόιδευσαν.
Ὅλοι αὐτοὶ οἱ νηστικοὶ τῶν Βαλκανίων ζοῦσαν μὲ τὸ εὐρωπαϊκὸ ὄνειρο.
Φίλοι Ἀλβανοὶ μὲ ἐρωτοῦσαν πρὶν λίγο καιρὸ τὴν ἄποψή μου γιὰ τὸ ἐὰν τελικῶς θὰ τοὺς βάλουν στὴν Ἡνωμένη Εὐρώπη…
Ὅταν τοὺς εἶπα ὅτι τὸ μαγαζὶ πάσχει, ἀρχικὰ ἐστεναχωρήθησαν καὶ μετὰ ἐθύμωσαν.
Ἤθελαν νὰ πᾷν στὴν Γερμανία, γιατί ἐπληροφορήθησαν ὅτι ὅσο εἶναι ἄνεργοι θὰ τοὺς εὕρουν σπίτι δωρεὰν καὶ θὰ τοὺς δίδουν κι ἐπίδομα.

Οἱ Γερμανοὶ θέλουν γεωπολιτικὴ ἰσχὺ καὶ ἀγορὲς μὲ τὴν εὐρωπαϊκὴ ἕνωση.
ΟἱἝλληνες κι οἱ Πορτογάλοι θέλουν ΕΣΠΑ καὶ ἐπιδοτήσεις.
Οἱ Βέλγοι θέλουν ἕδρα καὶ μασαμποῦκες…
Καί, τώρα, οἱ Ἀλβανοὶ θέλουν σπίτι καὶ ταμεῖο ἀνεργίας.

Ὅλο αὐτὸ τὸ μπουρδελάκι τὸ ὀνομάζουν τὸ κοινό μας εὐρωπαϊκὸ σπίτι καὶ προσπαθοῦν νὰ τὸ βαθύνουν μαὶ νὰ τὸ πλατύνουν.

Μετὰ οἱ Τοῦρκοι πηγαίνουν στὸ οἰκόπεδο 7, παραβιάζουν δηλαδὴ τὰ κοινά μας εὐρωπαϊκὰ σύνορα, οἱ Γερμανοὶ πηγαίνουνε τὴν VW στὴν Τουρκία, οἱ Πολωνοὶ καὶ οἱ Οὖγγροι θέλουν νὰ κανονίζουν τὰ τοῦ οἴκου τους, ἀλλὰ νὰ ἔχουν καὶ τὸ διάφορό της Ἑνώσως κὄ.κ…
Ὅλα καλά, ἀλλὰ νὰ ὑπάρχουν ἀφελεῖς ποὺ νὰ νομίζουν ὅτι αὐτὴ ἡ γεωπολιτικὴ μαύρη τρύπα μὲ τοὺς 28 διαφόρους λαοὺς καὶ τὶς διαφορετικὲς κουλτοῦρες καὶ γλῶσσες, μποροῦν νὰ σταθοῦν μαζύ, πέραν ἀπὸ μία ἕνωση, ὅπως ἦταν ἡ ΕΟΚ, ὅσο καὶ νὰ μὴν τὸ λὲς μία μ@λακία εἶναι.

Ὑπάρχουν βέβαια καὶ οἱ πιὸ ἠλίθιοι. Εἶναι αὐτοὶ ποὺ ὁμιλοῦν γιὰ κοινὴ κυβέρνηση, οἰκονομία καὶ στρατό.
Αὐτοὶ οἱ τελευταῖοι εἶναι καὶ οἱ πιὸ ἐπικίνδυνοι, διότι ὅταν μὲ τὸ καλὸ χωρίσουμε θέλουν νὰ ἀλληλοσφαγοῦμε κιὅλας.

Καλὸ βράδυ πάντως νὰ ἔχετε καὶ νὰ μὴ λέτε μ@λακίες.

«Ἕνας»

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply