Θέλουμε καί δικαιοσύνη στήν χώρα;

Δὲν πιστεύω νὰ περιμένετε κάποιαν αὐτεπάγγελτο δίωξη γιὰ τὸ συμβὰν στὴν παρέλαση ἀπὸ κάποιον εἰσαγγελέα…!!!

Ὤχχχ!!!! καλέ…!!!
Πῶς μοῦ ἔπεσε ἔτσι τό σύμβολό/σῆμα τους;
Λάθος, λάθος sorryyyyy……

Β. Κωνσταντῖνος

*~*~*~*~*~*~*~*~*

Ἔξοχα!
Γιὰ νὰ διωχθῇ ποινικὰ ἕνα στέλεχος τραπέζης, γιὰ ἀπιστία, θὰ πρέπη νὰ τὸ μηνύσῃ ἡ ἰδία ἡ …τράπεζα!!!

Μοῦ θυμίζει τὸν χουντικὸ ΝΔ 802/71, βάσει τοῦ ὁποίου κυβερνητικὸ στέλεχος θὰ διώκετο μόνον ἐὰν τὸ ἤθελε ἡ κυβέρνησις

Λάλλας Παναγιώτης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Θέλουμε καί δικαιοσύνη στήν χώρα;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς «ἀκροδεξιᾶς» τοῦ κούλλλιι!!! | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply