Ὅποιος νύκτα περπατεῖ…

…λάσπες καὶ σκατὰ πατεῖ!!!

Νύκτα μαύρη ξεκίνησαν νὰ διαμοιράσουν τοὺς «νεοέλληνες» «ἐπενδυτὲς» ἢ ἄλλως ἐποικιστὲς στὴν χώρα.
Λεωφορεία, ἀμέτρητα ἀνέμεναν πρὸ δύο ἡμερῶν στὸν ΟΛΠ Πειραιῶς τὰ πλοία ποὺ μετέφεραν τοὺς λαθροεποίκους στὴν Ἀττική, πρὸ κειμένου νὰ τοὺς παραλάβουν καὶ νὰ τοὺς διαμοιράσουν γενικῶς καὶ ἀδιακρίτως. Ἀλλὰ ὁ διαμοιρασμὸς θὰ πραγματοποιεῖτο μόνον κατὰ τὴν διάρκεια τῆς νυκτός, πρὸ κειμένου νὰ προληφθοῦν οἱ ἀντιδράσεις.

Ἕνα ἀπέραντο Hot spot ὅλη ἡ Ἑλλάς. Ξεφυτρώνουν σὰν μανιτάρια τὰ στρατόπεδα συγκεντρώσεως, τὸ ἕνα πίσω ἀπὸ τὸ ἄλλο!!!    

Κι ὁ κόσμος; Ὁ κόσμος ὄχι μόνον ἀντιδρᾶ ἀλλὰ ἐμποδίζει τὸν ἐποικισμὸ μὲ ὅλους τοὺς τρόπους. Βρασνᾶ, Καλαμαριᾶ, Γιαννιτσᾶ, Σέῤῤες, Κιλκίς, Κῶς, Νιγρίτα, Κόρινθος εἶναι μερικὲς μόνον ἀπὸ τὶς περιοχὲς ποὺ ἀπετράπη ἡ ἐγκατάστασις. Στὴν Κῶ καὶ στὴν Σᾶμο ἤδη κάτοικοι καὶ δήμαρχοι ἐμποδίζουν τὴν ἀποβίβασιν «ἐπενδυτῶν» μὲ ὅλους τοὺς τρόπους καὶ τὸ κουμουτσάκιους, μαζὺ μὲ ὄλα τὰ κουδουνισμένα τῆς πSoro-κυβερνήσεως ἁλωνίζουν τὴν χώρα γιὰ νὰ …πείσουν τοὺς ἰθαγενεῖς νὰ σκύψουν τὸ κεφάλι.

(εἰκόνες ἀπὸ τὴν Ἄννα)

Κάτι εἶναι κι αὐτό… Ἀλλὰ δὲν ἀρκεῖ μόνον αὐτό, χρειάζονται κι ἄλλα. Πάντως, γιὰ τὴν ὥρα, πράγματι, μποροοῦμε νὰ ἀναγνωρίσουμε πὼς κάτι ὄχι μόνον ξυπνᾶ, ἀλλὰ ἐνεργοποιεῖται σοβαρά. Ποῦ θά πάη; Ἄγνωστον.
Ἄλλως τὲ (ἐπισήμως ἔκαὶ μόνον) ἔχουμε κατὰ μέσον ὅρον τοὐλάχιστον δέκα χιλιάδες νεοεἰσβολεῖς.

Συνεπῶς ἡ κατάστασις διαρκῶς θὰ ἐπιδεινώνεται, ἐφ΄ ὄσον ὅσο προωθῶνται πρὸς τὴν ἠπειρωτικὴ Ἑλλάδα, τόσο θὰ πολλαπλασιάζονται οἱ εἰσροές. Καὶ θὰ πολλαπλασιάζονται διαρκῶς οἱ ἐπίδοξοι «νεοέλληνες» διότι, πολὺ ἁπλᾶ ἔχει τσιμπήση τὸ κούλλλιιι κάτι δισεκατομμύρια πρὸ κειμένου νὰ μὴ τοὺς προωθῆ πρὸς τὴν Ἡνωμένη Εὐρώπη. Συνεπῶς, βάσει τῆς κοινῆς λογικῆς, ἀκόμη καὶ οἱ πιθανοὶ διαφωνῶντες ἐκ τῶν (φερομένων ὡς) κυβερνητικῶν στελεχῶν, ἔχουν ἀρκούντως μπουκωθῆ γιὰ νὰ παύσουν νὰ διαμαρτύρονται.

Τί ἔπεται, ἐκτὸς τῆς ἀντικαταστάσεώς μας φυσικά;

Τὰ κουλλόπανα, ἐν ὀλίγοις, διέπραξαν «στροφὴ 180 μοιρῶν», πρὸ κειμένου νὰ καταβροχθίσουν τὸν …ἄμπακο ἅπαντα τὲ ἐμπλεκόμενα στελέχη τους μὲ «ἀνθρωπιζτικὲς» Μ.Κ.Ο. τοῦ δουλεμπορίου.

Αὐτὰ συμβαίνουν ἤδη, βάσει τῶν ἐπισήμων καταγραφῶν.

Οἱ δημοσιοκάφροι ἔχουν ἐντολὲς νὰ μὴ πολύ-ἀσχολῶνται μὲ τοὺς ἀντιδρῶντες, πρὸ κειμένου νὰ ἐπιδεινώνεται ἡ ἐξάπλωσις τῆς φοβίας τῶν ἰθαγενῶν καὶ νὰ ἐκβιάζεται ἡ συναίνεσίς τους.
Στοὺς τόπους προορισμοῦ, στὶς περισσότερες τῶν περιπτώσεων, ἀπετράπη ἢδη ἡ ἐγκατάστασις (ἤ, ἔστὧ, ἀνεβλήθη) καί, κυρίως, ἀπεσοβήθη ἡ παραμονὴ στὴν εὑρυτέρα περιοχή, τῶν «ἐπενδυτῶν», παρὰ τὶς ἀπειλὲς ποὺ ἐξαπέλυσε ἡ (φερομένη ὡς) κυβέρνησις κατὰ τῶν ἰθαγενῶν. Κι ἀκριβῶς διότι παραμένει (ἐπισήμως) ἄγνωστος ὁ ἀριθμὸς τῶν ἐποίκων (ἂν καὶ κάποιοι πλέον, ἐπισήμως, δηλώνουν κάτι γιὰ περισσοτέρους ἀπὸ 4.000.000!!!), ἡ κατάστασις θὰ ἐπιδεινωθῆ ἔως, βάσει σχεδιασμῶν, νὰ φθάσουμε σὲ ἰσάριθμο ἀριθμὸ λαθροεποίκων-ἰθαγενῶν. Ἔως τότε θὰ μᾶς ἀποκοιμίζουν-καθησυχάζου-ἐκβιάζουν-ἀπειλοῦν-ἐξαγοράζουν-φιμώνουν.
Ἤδη (πάντα ἐπισήμως) κάποια δεδομένα τρέχουν ταχύτερα ἀπὸ ὄσο διανοούμεθα.
Τὸ παρακάτω ἀπὸ τὴν Ντίνα:

Τὰ δὲ παρατράγουδα, τῶν …«καϋμενούληδων», διαρκῶς πολλαπλασιάζονται, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἀπειλοῦν, πέραν τῶν πολιτῶν, ἀκόμη καὶ κυνηγούς.

Τί θά ἀπογίνη;
Σᾶς τὸ ἔχω ξανά-ματά-πῆ ἀρκετὲς φορές: θὰ γίνουμε ὅλοι μας …ῥατσιστὲς καὶ (κυριολεκτικῶς ὅμως, ὄχι καταχρηστικῶς) φασιστές, πρὸ κειμένου (ἐπὶ τέλους) νὰ συγκροτήσουμε ἑνωτικὲς κοινωνίες, ποὺ θὰ ἐνδιαφέρονται μόνον γιὰ τὸ κοινὸ καλό. Τὰ κομματόσκυλα θὰ περιθωριοποιηθοῦν ἀκόμη περισσότερο καὶ οἱ κραυγὲς τῶν Μέσων Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως θὰ κορυφώνονται, ὅσο ἐμεῖς θὰ ξανά-ζωνταντεύουμε τὰ ἀναγκαία μας ἔνστικτα, ποὺ ἀφοροῦν τὴν ἐπιβίωσίν μας…

Ὅσο γιὰ τοὺς ἀριστεροχριστιανιστές, ποὺ ἀπεδύθησαν πλέον τὴν τΣΥΡΙΖΑιο-προβιὰ καὶ ἐνεδύθησαν ἤδη τὴν προβιὰ τῶν ΝουΔουλοπροσκυνημένων, ἐνᾦ στὴν πραγματικότητα ἦσαν εἶναι καὶ θὰ παραμείνουν ἐθνομηδενιστὲς μΠατΣοΚικῆς γενετικῆς ὑποστάσεως, λίγη ὑπομονή. Λίγη… Θὰ γελάσουμε πολὺ στὸ τέλος ὅλοι μας μαζύ τους….
Γιατί; Μά, διότι, αὐτὸ τὸ «ὅποιος νύκτα περπατεῖ…» μόνον στὸ εἶδος τους ἀναφέρεται.

Φιλονόη

3 thoughts on “Ὅποιος νύκτα περπατεῖ…

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὅποιος νύκτα περπατεῖ… | Macedonian Ancestry

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὅποιος νύκτα περπατεῖ… -

Leave a Reply