Ἑλλὰς Μακεδονία

Εἶναι σὲ ὅλους γνωστό, ὅτι οἱ Σάρδεις τῆς Λυδίας ἀπηλευθερώθησαν ἀπὸ τὸν ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ τὸν ΜΑΚΕΔΟΝΑ. Ἀπὸ τότε πῆρε χαρακτήρα ἡ πόλις καὶ οὐδέποτε τὸν ἔχασε, ἕως καὶ τὰ ῥωμαϊκὰ χρόνια ποὺ ἐκόπη αὐτὸ τὸ νόμισμα.

Σὲ αὐτὸ ὑπάρχει κάτι αὐτονόητο καὶ ταὐτοχρόνως παράδοξο γιὰ τὰ πιστεύω τῶν Σκοπιανῶν.
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙC – CΑΡΔΙC – ΑCΙΑC – ΛΥΔΙΑC – ΕΛΛΑΔΟC

Ἐγνώριζαν τότε, ὅτι οἱ Μακεδόνες ἦσαν Ἕλληνες καὶ αὐτὸ ἔγραψαν στὸ νόμισμα.
Τὸ ξεχωριστὸ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ καὶ ΕΛΛΗΝΩΝ, μόνο σὲ ἀῤῥωστημένους ἐγκεφάλους ἐκτρέφεται.

Τσίντσιφος Ἀστέριος

(Visited 161 times, 1 visits today)
Leave a Reply