Δὲν ὑπάρχουν μυστήρια…

Τελικῶς ὅλα ἐξηγῶνται. Δὲν ὑπάρχουν μυστήρια.
Σὲ «προηγμένη καὶ ἰδεολογικῶς ἀπηλευθερωμένη» χώρα τῆς Δύσεως, ὅπου ὅλα τὰ προβλήματα ἔχουν λυθῆ καὶ τὸ μόνο κυρίαρχο ζήτημα εἶναι ὁ φυλετικὸς αὐτοπροσδιορισμός, κάποια γυναῖκα ἔκανε νομικὲς ἐνέργειες γιὰνὰ καταχωρηθῇ ὡς ἄνδρας.
Ἡ γυναῖκα… συγγνώμη, ὁ ἄνδρας, ἦταν ἔγγυος κι ἐγέννησε.
Ἄμεσα ξεκίνησε τὶς ἐνέργειες ὥστὲ νὰ καταχωρηθῇ ὡς …πατέρας τοῦ μωροῦ…

Τώρακαταλαβαίνω τὸν βαθὺ προβληματισμὸ καὶ τὸν λυρισμὸ στοὺς ἐμπνευσμένους στίχους τοῦ καλλιτέχου
Sin Boy… «αὐτὸ δὲν εἶναι μαμά….»

Δὲν εἶναι μαμά, μπαμπάς εἶναι. Τί δὲν καταλαβαίνετε;

Δανόπουλος Περικλῆς 

(Visited 185 times, 1 visits today)
Leave a Reply