Στό μεταναστευτικό ἔχει δίκαιον τό …1%;;;

Μόλις τὸ «συντριπτικὸ» …1% (ἕνα τοῖς ἑκατὸ) τῶν Ἑλλήνων, σύμφωνα μὲ δημοσκόπηση τῆς Pulse (Τὰ ΝΕΑ, 26-10-2019), θεωρεῖ πὼς τὰ πῆγε καλλίτερα ἡ κυβέρνησις τοῦ κου Μητσοτάκη στὸ μεταναστευτικό. Μία μεταναστευτικὴ πολιτική, σὲ συνέχεια τῆς προηγουμένης κυβερνήσεως, τῶν ντὲ φάκτο «ἀνοικτῶν συνόρων» καὶ κὰτ΄ ἐπέκτασι τῆς σταδιακῆς ἀλλοιώσεως τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Ἑλλάδος, ὅπως ἐπιδιώκει ἄλλωστε συστηματικὰ καὶ ὁ Ταγὶπ Ἐρντογᾶν.

Κι ἐνῶ θὰ περίμενε κάποιος πὼς ἡ κυβέρνησις θὰ ἔδειχνε τοὐλάχιστον προβληματισμένη μὲ μία πολιτικὴ ποὺ οὐσιαστικὰ ἀποῤῥίπτει σύμπασα ἡ ἑλληνικὴ κοινωνία, κυβερνητικὰ στελέχη, προεξάρχοντος τοῦ ἁρμοδίου ὑπουργοῦ κου Γ. Κουμουτσάκου (Καθημερινή, 3-11-2019), σὲ σημερινές τους παρεμβάσεις, ἐπιμένουν στὴν ὀρθότητα τῆς πολιτικῆς τους μὲ βασικὸ «ὅπλο» τὴν «μεταναστευτικὴ διπλωματία» (sic). Ἴσως, γιατί γνωρίζουν πὼς ἔχουν τὴν στήριξη συμπάσης σχεδὸν τῆς Πολιτικῆς Τάξεως τῆς χώρας, τῶν ἐλὶτ σὲ πανεπιστήμια, διανόηση καὶ ἀρχισυνταξίες, ἀλλὰ καὶ τὶς εὐλογίες καὶ τὰ χρήματα τῶν Βρυξελλῶν.

Γιὰ αὐτὸ καὶ μποροῦν τὰ γνωστὰ φερέφωνά της (σὲ τηλεοράσεις, ἐφημερίδες καὶ κοινωνικὰ δίκτυα) νὰ ὑρίζουν, ὅπως ἔκαναν ἐχθές, ὅλην τὴν ἡμέρα, ὅσους προσπαθοῦν νὰ ἀντισταθοῦν σθεναρὰ στὶς κυβερνητικὲς ἐπιλογὲς τοῦ ἐθνομηδενισμοῦ καὶ τῆς παγκοσμιοποιήσεως. Μὲ αὐτὰ τὰ δεδομένα, ὅπως ἐνεγράφη ἀπὸ προχθές, στὴν ἐφημερίδα «Ῥήξη» (Γ. Καραμπελιᾶς, «Θαρσεῖν χρῆ»), εἶναι «νὰ ἐλπίσουμε πὼς οἱ Ἕλληνες, ἔχοντας ἀποῤῥίψη τὶς παρωπίδες τῶν διχαστικῶν ἰδεολογιῶν, θὰ μποροῦσαν ἴσως, νὰ ἐπιχειρήσουν τὴν μεγάλη ἐπανάσταση ποὺ ἀπαιτεῖ ἡ σωτηρία τοῦ ἔθνους μας».

Σχεδὸν 200 χρόνια μετὰ τὸ «Ἀθάνατο κρασὶ τοῦ ΄21».

Στοϊλόπουλος Βασίλης

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply