Ξελιγωμένα καὶ δηλητηριώδη μΠατΣοΚικὰ κληροδοτήματα

Ἐγὼ ὅμως δὲν τὰ ἔχω μὲ τὰ ἔχω μὲ τὰ ἀριστερὰ σούργελα… Οὔτε μὲ τοὺς δεξιοὺς χαντούμηδες (αὐτοὺς ποὺ δὲν μποροῦν νὰ γεννήσουν), ἀλλὰ μὲ ἐκεῖνα τὰ τομάρια τοὺς πασόκους τὰ ἔχω, ποὺ τραγουδοῦν ἀκόμη.
Ἐκεῖνα τὰ τέρατα, ποὺ μετὰ τὸ 2009 μᾶς ἐπαρουσιάσθησαν καὶ σὰν δύναμις μεταῤῥυθμίσεως.
Τὰ βρωμόσκυλὰ μὲ τὰ ζιβάγκο, οἱ ξελιγωμένοι πρασινοφρουροὶ ποὺ κυβερνοῦν ἀκόμη.

Ἐλπίζω ἁπλᾶ νὰ ὑπάρχῃ θεὸς γιὰ νὰ σᾶς τιμωρῇ αἰωνίως στὰ καζάνια τῆς κολάσεως.
Ἀληταράδες, ἀπάτριδες καὶ λαμόγια.

Τὸ μήνυμα εἶναι ἁπλὸ καὶ ξεκάθαρο. Τὸ ἔχει ἐκπέμψη τὸ ΠΑΣΟΚ ἤδη ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ ’80 καὶ τὸ ἀκολουθοῦν πίστα οἱ ἐπίγονοί του.
«Ἡ θὰ κυβερνοῦμε ἐμεῖς καὶ θὰ ψωμίζουμε τοὺς ψηφοφόρους μας ἀπὸ τοὺς φόρους σας, ἢ θὰ τὰ κάνουμε γῆς μαδιὰμ καὶ δὲν θὰ σᾶς ἀφήνουμε νὰ κυβερνήσετε.»
Ἁπλᾶ πραματάκια ξεκάθαρα καὶ ὡραία.

Ἀπέναντι σὲ αὐτὸ τὸ ξεκάθαρο δίλημμα καὶ μὲ χίλιες (προφανῶς κατανοητὲς καὶ ἐξηγήσιμες δικαιολογίες) ἡ χαντουμικὴ «δεξιὰ» προσαρμόζει τὸν λόγο της στὸ ἀριστερὸ ἀφήγημα ὅταν δὲν τιμᾶ τοὺς ἀγῶνες τῆς ἀριστερᾶς.

Μέσα σὲ αὐτὴν τὴν ζοφερὴ πραγματικότητα τὸ ἔθνος ἀπειλεῖται μὲ ἱστορικὴ καὶ μὴ ἀνατρέψιμο ἥττα.
Θὰ μπορούσαμε νὰ μιλᾶμε γιὰ ἡμέρες καὶ χρόνια γιὰ τὴν ἀλλαγὴ τοῦ παραδείγματος (paradigm shift), ἀλλὰ εἶναι φανερὸ ὅτι οὔτε τὸν χρόνο διαθέτουμε οὔτε τὴν δυνατότητα.
Αὐτὸ ποὺ λέγεται ἀστικὴ δημοκρατία ἔχει ἐκφυλισθῆ σὲ μία ἀνήμπορο πραγματικότητα νὰ ὑπερασπισθῇ τὰ συμφέροντα αὐτῶν ποὺ τὴν πιστεύουν (παγκοσμίως).

Προτάσεις δὲν ἔχω, ἀλλὰ μπορεῖ νὰ σκεφθεῖτε ὅ,τι γουστάρετε.
Αὐτὸ τὸ σύστημα ἔφθασε στὸ τέλος του. Οὔτε ἀναπαλαίωση σηκώνει οὔτε βελτιώσεις… Κατέῤῥευσε!!! 

«Ἕνας»

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Ξελιγωμένα καὶ δηλητηριώδη μΠατΣοΚικὰ κληροδοτήματα

Leave a Reply