Ὑμνητὲς τῆς δημοκρατίας…

Ἡ ἀριστερὰ καὶ ἡ δημοκρατία σὲ μία εἰκόνα!!!

 • Τσίπρας.
  Αὐτὸς ποὺ ἠγνόησε τὸ 62% τῆς βουλήσεως τοῦ λαοῦ.Αὐτὸς ποὺ εἶπε πὼς οἱ μολότωφ εἶναι καλὲς ἀρκεῖ νὰ εἶσαι ἀπὸ τὴν μεριὰ αὐτῶν ποὺ τὶς ῥίχνουν
  Αὐτὸς ποὺ ἔῤῥιπτε χημικὰ στοὺς Ἕλληνες ποὺ διεμαρτύροντο γιὰ τὸ Μακεδονικό.
 • Βούτσης
  Ὁ υἱός του ληστὴς τραπεζῶν καὶ κολλητὸς τοῦ, κατὰ ἔνδεκα (11) φορὲς δολοφόνου Κουφοντίνα!!!
 • Σκουρλέτης:
  Ὁ υἱός του συλληφθεὶς ἀντιεξουσιαστής, ἡγετικὸ μέλος τῆς ΟΡΜΑ, συλληφθεὶς μὲ κουκκούλα καὶ μολότωφ ἐν ὥρᾳ δράσεως μὲ τάγματα ἑφόδου. Ὁ ἴδιος ὁ ὑπουργὸς εἶχε δηλώση πὼς εἶναι ὑπερήφανος γιὰ τὴν δράση τοῦ υἱοῦ του!
 • Δούρου:
  Ἔχει χάση τὸν λογαριασμὸ γιὰ τὸ πόσους νεκροὺς εἶχε ἡ Περιφέρεια ἐπὶ τῶν ἡμερῶν της.

Β. Κωνσταντῖνος 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply