Δὲν εἶναι νὰ χάνονται οἱ …ἀργίες!!!

Ἡ ἐπέτειος τοῦ Πολυτεχνείου ἦταν στὶς 17 τοῦ Νοεμβρίου.
Δηλαδὴ Κυριακή!!!

Μόνον ποὺ τὴν Κυριακὴ εἶναι οὔτως ἢ ἄλλως ἀργία…
Πράγμα ποὺ ὅπως δηλώνει ξεκάθαρα ἡ ἡμέρα, ἀκυρώνει τὴν ἀργία τῆς ἐπετείου…

Ναί… Καλά…
Ἡ ἐπέτειος γιὰ τὴν πρωτοβάθμιο καὶ τὴν δευτεροβάμιο ἐκπαίδευση μετεφέρθη γιὰ τὴν Παρασκευὴ 15 Νοεμβρίου!!!
Σιγὰ μὴ ἔχαναν οἱ δημοσιοϋπάλληλοι τῆς ἐκπαιδεύσεως τὴν ἀργία.
Τὴν μετέφεραν δύο ἡμέρες πρὶν καὶ τὸ ἔκαναν …τριήμερο!!!

Κατὰ τὰ ἄλλα, πῶς τό ἔλεγε ὁ Γκάντι;

«Πρέπει ἐσὺ νὰ ἀποτελῇς τὴν ἀλλαγὴ ποὺ θέλεις νὰ ἰδῇς στὸν κόσμο.
Ἐὰν ἀλλάξῃς τὸν ἑαυτό σου, θὰ ἀλλάξης τὸν κόσμο σου».

Ἅμα ἀλλάξουν ὅλοι αὐτοὶ μυαλά ἐλᾶτε νὰ μὲ εὕρετε… Κερνῶ λουκούμι καὶ καφέ… Ἄντε καὶ ῥακή… 

Μανώλης Καλογεράκης 

(Visited 125 times, 1 visits today)
Leave a Reply