Γιατί ἡ ἐκδίκησις εἶναι σκοπός τῶν συγχρόνων «προσφύγων»;

Ἀκοῦμε ἀκόμη παιδαριώδη ἐπιχειρήματα τοῦ τύπου «ὅτι ἐπειδὴ οἱ Ἕλληνες εἴμαστε ἔθνος μεταναστευτικὸ καὶ ἔχουμε ζήση (οἱ παπποῦδες μας δηλαδὴ) τὴν προσφυγιὰ τοῦ 1922, θὰ πρέπη νὰ εἴμαστε ἀληλέγγυοι στοὺς σημερινοὺς μετανάστες.

Αὐτὰ εἶναι σκόπιμα παραμύθία, ξεπερασμένα ἀπὸ τὴν πραγματικότητα.

Οἱ παπποῦδες μας ἦλθαν στὴν Ἑλλάδα ἐπειδὴ ἐξηναγκάσθησαν σὲ ξεῤῥιζωμὸ ἀπὸ τὶς ἑστίες τους καὶ ἦλθαν ἔως ἐδῶ ἀπολύτως νόμιμα!!!
Ἀλλά, τὸ σημαντικότερον… Ἦσαν «ἀδέλφια», μὲ κοινὴ γλῶσσα, θρησκεία καὶ πολιτισμό.
Ἦσαν ὁμοεθνεῖς καὶ γιὰ αὐτό, παρ’ ὅλη τὴν ἀπαισία συμπεριφορὰ κι ἀντιμετώπιση ποὺ συνῄντησαν ἀπὸ πολλοὺς ἐκ τῶν «γηγενῶν», πολὺ γρήγορα προσηρμόσθηκαν, ἀφῳμοιώθησαν καὶ συνεβίωσαν ἁρμονικότατα μὲ τοὺς ὑπολοίπους. 

Μά, τὸ σημαντικότερον ὅλων ἔγκειται στὴν γενική τους ἀπαίτηση γιὰ ἐκδίκηση.
Ἀπὸ τοὺς ἀπογόνους τῶν Ἑλλήνων προσφύγων δὲν ζητᾶ κάποιος, μὰ οὔτε κι ἐζητήθη στὸ παρελθόν, νὰ ἐκδικηθῇ ὁποιοσδήποτε γιὰ αὐτὰ ποὺ ἔγιναν κάποτε.
Ἐν ἀντιθέσει ὄμως μὲ τοὺς μουσουλμάνους ἰσλαμιστές, ποὺ μιλοῦν ἀκόμη καὶ τώρα, καθ’ ὅλην τὴν διάρκεια τῆς εἰσόδου καὶ ἐγκαταστάσεώς τους σὲ εὐρωπαϊκὰ ἐδάφη, μιλοῦν διαρκῶς γιὰ «σταυροφόρους», γιὰ «ἀποκιοκράτες» μὰ ἐπάνω ἀπὸ ὅλα ἐπιμένουν στὸ νὰ λάβουν ἐκδίκηση!!!

Θεοφανάκης Στέφανος 

(Visited 403 times, 14 visits today)
9 thoughts on “Γιατί ἡ ἐκδίκησις εἶναι σκοπός τῶν συγχρόνων «προσφύγων»;

 1. Στημένη ἦταν καὶ ἡ τότε Ἀνταλλαγὴ Πληθυσμῶν: Ὁ Βενιζέλος τὴν εἶχε προαναγγείλει ἀπὸ τὰ τέλη τοῦ ἔτους 1914. Ἐπιπλέον, τὸ Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως ἔπαιξε ρόλο ἀποφασιστικό: Ἐκτὸς ἀπὸ τὴ Σμύρνη καὶ τὰ πλησιόχωρα μέρη, οἱ Τοῦρκοι δὲν ἤθελαν νὰ φύγουν οἱ Χριστιανοί. (Γιὰ αὐτὸ καὶ ἱδρύθηκε τότε ἡ Τουρκοορθόδοξη Ἐκκλησία.) Τὸ Πατριαρχεῖο ὅμως τοὺς παρακίνησε νὰ φύγουν, διότι ἔπρεπε νὰ “πυκνώση” ὁ ἑλληνοορθόδοξος πληθυσμὸς τῆς Μακεδονίας σὲ βάρος τῶν Σλαβομακεδόνων.
  And last but not least: Λίγα χρόνια μετὰ τὴ λήξη τῆς ἑλληνοτουρκικῆς σύρραξης, ὁ Κεμὰλ πῆγε νὰ θέση θέμα παλιννόστησης τῶν προσφύγων, ἀλλὰ ὁ Βενιζέλος τὸν ἔκοψε ἀπότομα: “Μόνο τοὺς πρόσφυγες μὴ μοῦ ζητᾶς πίσω!”

   • Σχετικὸ ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ παραπάνω:
    «Ἀναζητώντας πληροφορίες γιὰ τὴν οἰκογένεια Κύρκου στὸ διαδίκτυον, μοῦ ἔκανε πολὺ μεγάλη (καὶ κακή) ἐντύπωσιν ἡ ἀπουσία τοῦ ὀνόματος τῆς συζύγου Μιχαήλ. Τὸ ὄνομά της δὲν ἀναφέρεται στὴν …ἀξιόπιστη βικιπαιδεία, ἂν καὶ κάτι τέτοιο θὰ ἔπρεπε. Οὔτε σὰν μητέρα Λεωνίδου οὔτε σὰν σύζυγος Μιχαήλ. Ἀνύπαρκτος μητέρα, ἄρα κι ἀνύπαρκτος ἡ δυνατότης συνδέσεως τῆς οἰκογενείας μὲ ἄλλες ἀνάλογες οἰκογένειες ἐκ Κρήτης.
    Τελικῶς, ὤ τοῦ θαύματος…(!!!) Στὸ ἀρχεῖον Λεωνίδου καὶ Μιχαὴλ Κύρκου ἀνακαλύπτουμε πὼς ἡ σύζυγος Μιχαὴλ ἐλέγετο Ἰωάννα Θαλασσινοῦ. Καὶ τέλος. Ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα ὁ,τιδήποτε ἀφορᾶ στοὺς Θαλασσινοὺς …χάνεται διὰ παντός!»

    https://filonoi.gr/2016/11/02/ypo-diarkh-diogmon-oi-ellhnes-apo-thn-idian-symmoria/

 2. κύριε καθηγητά καλησπέρα,
  μπορείτε να μας δώσετε βιβλιογραφία για τα παραπάνω? κάτι ακόμα , είχατε πει σε παλαιότερο σχόλιό σας πως η ορθόδοξη και η καθολική εκκλησία έχουν ουσιαστικά μονάχα μόνο μια διαφορά. Ποιά είναι αυτή?
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 3. Ἡ διαφορὰ μεταξὺ Ὀρθόδοξης καὶ Καθολικῆς Ἐκκλησίας ἔγκειται στὸ ὅτι ἡ μὲν Ὀρθόδοξη, γλῶσσα τῆς ὁποίας εἶναι τὰ ἑλληνικά, καταλαβαίνει τί λένε τὰ Εὐαγγέλια καὶ τὸ ψιλολέει, ἐνῶ ἡ Καθολικὴ, γλῶσσα τῆς ὁποίας εἶναι τὰ λατινικά, δὲν καταλαβαίνει τί λένε τὰ Εὐαγγέλια – καί, ὅποτε τὸ καταλαβαίνει, κρατάει τὸ στοματάκι της ἑρμητικῶς κλειστό.
  Τὴν ἐπιστολὴ τοῦ Βενιζέλου πρὸς τὸν Take Ionescu, τοῦ 1914, στὴν ὁποία ἀναφέρεται ὁ Βενιζέλος στὴν ἀνταλλαγὴ τῶν πληθυσμῶν τοῦ 1922, τὴν ἔχω δημοσιεύσει στὸ μικρό μου βιβλίο Attitudes parallèles (Ἀθήνα: Ἵδρυμα Ἱστορίας Ἐλευθερίου Βενιζέλου, ἐκδόσεις ἐπανειλημμένες).

 4. Φιλονόη, Μελετητὰ καὶ ὅσοι ἄλλοι… Τὸ “Κύρκος” εἶναι ὄνομα προέλευσης βουλγαρικῆς (Κῆρκοφ [τὸ γράφω μὲ ἑλληνικοὺς χαρακτῆρες, ἐπειδὴ μοῦ εἶναι δυσχερὲς νὰ ψάχνω τώρα κυριλλικὰ στοιχεῖα κ.λπ.]) Βουλγαρικῆς καταγωγῆς Νεοέλληνες ἔχουμε πολλούς, ἀπόδειξη τὰ ἐπώνυμα “Βούλγαρης”, “Βουλγαράκης” (= φτωχός, κακομοίρης Βούλγαρης) ἀλλὰ καὶ “Τσάγκος” (< Τσάνκωφ) καὶ τράβα κορδέλλα, ὅπως ἔλεγαν καὶ οἱ -βεβαιωμένοι- πρόγονοί μας.
  Διὰ ταῦτα: Δίκιο ἔχει ἡ Φιλονόη μας! Ἀπὸ ποῦ καὶ ἕως ποῦ, ἀπὸ τὸν συμφυρμὸ τῶν Βούλγαρη, Βουλγαράκηδων, Τσάγκων (καὶ λοιπῶν δημοκρατικῶν δυνάμεων) νὰ ἐπιβιώσουν πλουσιοπάροχα οἱ Κύρκοι, παρ'οἷς τυπώνονται σήμερα καὶ τὰ "Χρονικὰ" τοῦ Κεντρικοῦ Ἰσραηλιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἑλλάδας; Μόνο μέσω τῆς Θαλασσινοῦ ἐξηγεῖται αὐτὴ ἡ -αὐτόχρημα ἰλιγγιώδης- κοινωνικοεπαγγελματικὴ ἄνοδος.
  Πάλι μέσα ἔπεσε ἡ Φιλονόη μας! Ὅθεν, τὸ μόνο ποὺ μοῦ ἀπομένει νὰ κάνω εἶναι ἅπαξ εἰσέτι νὰ ἀναφωνήσω: "Τὰ μωρὰ τοῦ κόσμου ἐξειλέξατο, ἵνα καταισχύνῃ τοὺς σοφούς".
  Καὶ cut!

 5. Φυσικὰ τὸν δολοφόνησαν, ρὲ Φιλονόη μου, διότι, ὡς γνωστόν, “στὴ δημοκρατία δὲν ὑπάρχουν ἀδιέξοδα”.

Leave a Reply