Ἱστορία τῶν Ἑπτανήσων

Ἱστορία τῶν ἑπτανήσων ἀπὸ τὸ 1797 μέχρι τὴν ἀγγλοκρατία
Πρῶτες διπλωματικὲς ἐνέργειες τοῦ Ἰωάννου Α. Καποδιστρίου

ἀπὸ τὴν Ἑλένη Ε. Κούκκου

Ἡ Ἱστορία τῶν Ἑπτανήσων, κατὰ τὴν περίοδο ποὺ καλύπτει αὐτὴ ἡ μελέτη, 1797 – 1864, παρουσιάζει ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον. Ἡ νευραλγικὴ γεωγραφική τους θέσις, σ’ ἕνα θαλάσσιο σπουδαῖο πέρασμα, συνεκέντρωνε τὸ ἐνδιαφέρον καὶ τὶς ἐπιδιώξεις πολλῶν ἐπιδόξων κατακτητῶν. Ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ ἀρχαιότητα καὶ τὴν βυζαντινὴ μεγαλοπρέπεια πέρασαν στὴν κλειστὴ Ἑνετικὴ ἀριστοκρατία, μὲ τὴν φοβερὴ καταπίεση τῶν λαϊκῶν τάξεων, καὶ ἐδέχθησαν τὴν σύντομο παρουσία τῶν Γάλλων, μὲ τὶς δικές τους ἰδιομορφίες, τὸ 1797.

Στὴν χαραυγὴ ἑνὸς νέου περιπετειώδους αἰῶνος, τοῦ 19ου, τὸ 1800 χαράσσεται στὴν ἱστορία τοῦ ἑλληνικοῦ Ἔθνους καὶ κράτους μία φωτεινὴ ἀναλαμπὴ μέσα στὸ σκοτάδι τῆς βαρβάρου τουρκικῆς σκλαβιᾶς τῆς κυρίως Ἑλλάδος: Μὲ τὴν συνθήκη τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ 1800 ἱδρύεται τὸ πρῶτο ἑλληνικὸ κράτος μετὰ τὴν τρομερὴ ἅλωση τοῦ Ἑλληνισμοῦ τὸ 1453: «Ἡ Δημοκρατία τῶν Ἡνωμένων Ἑπτὰ Νήσων».

Τὸ πρῶτο αὐτὸ ἐλεύθερο ἑλληνικὸ κράτος χαρίζει τὴν ἐλπίδα καὶ τὴν δύναμη σὲ ὅλον τὸν ὑπόδουλο Ἑλληνισμό. Σ’ αὐτὸ τὸ μικρὸ κράτος ἀρχίζει τὰ πρῶτα διπλωματικὰ καὶ πολιτικὰ βήματά του ἕνας νέος Κερκυραῖος, στὸν ὁποῖο ἡ Ἱστορία εἶχε τάξη μία ἀπὸ τὶς πιὸ λαμπρὲς καὶ ἱστορικὲς σταδιοδρομίες στὸν Παγκόσμιο Χάρτη.

Ἕνα μεγάλο δημιουργικό, φιλελεύθερο καὶ δημοκρατικὸ μυαλό, ποὺ δικαιολογημένα πῆρε, ἀπὸ τὴν μυθικὴ πορεία του, τὸν τιμητικὸ τίτλο τοῦ «Ἀνθρώπου – Ἀποκάλυψη», τοῦ Ἰωάννου Καποδιστρίου. Οἱ Γάλλοι ξανάρχονται τὸ 1807. Οἱ Ἄγγλοι τὸ 1815 καὶ διοικοῦν τοὺς Ἑπτανησίους «ὡς Ἰνδούς».

Στὶς 21 Μαΐου τοῦ 1864, στὰ φρούρια τῶν νήσων τοῦ Ἰονίου Πελάγους, ὑψώθηκε ἡ Ἑλληνικὴ Σημαία. Ἕνα ὅμως ἑλληνικὸ νησὶ ξεχάσθηκε στὴν βόρειο ἐρημιά του: ἡ Σάσσων. Καὶ σήμερα, μ’ ἕνα περίεργο παιχνίδι τῶν ξένων ἐπιδιώξεων, ὑψώθη ἐκεῖ ἡ ἰταλικὴ σημαία… μ’ ἕνα δάκρυ ἑλληνικό…

Ἀπὸ τὴν παρουσίαση στὸ ὀπισθόφυλλο τοῦ βιβλίου

  Πανορμίτης Σπανὸς

(Visited 154 times, 1 visits today)
Leave a Reply