Ὁ ἀτρόμητος Καραχάλιος

Ναί! Ὁ Ἀντροῦτσος ὁ πατέρας τοῦ Ὀδυσσέως ἦταν ὁ πρῶτος τῶν γενναίων.
Ἀκοῦστε ὅμως τώρα τί ἦσαν τὰ παλληκάρια του.

Στὸ ξακουστὸ πέρασμα τοῦ Ἀντρούτσου ἀπὸ τὴν Μάνη ἔως τὴν Βοστίτσα, σαράντα παλληκάρια του ἐξεκόπησαν ἀπὸ τὸ κύριο σῶμα καὶ ἔπεσαν ζωντανὰ στὰ χέρια τῶν Τούρκων. Ἀνάμεσα σὲ αὐτοὺς τοὺς λεβέντες ἦταν κι ἕνας ποὺ ἐλέγετο Καραχάλιος.

Οἱ Τοῦρκοι τοὺς ἐπῆγαν στὴν Τριπολιτσά. Ἐκεῖ ἀπεφασίσθη νὰ τοὺς θανατώσουν καὶ τοὺς παρέδωσαν στὸν μπόγια νὰ τοὺς πάρῃ τὰ κεφάλια. Ὁ Καραχάλιος ἐζήτησε σὰν χάρη ἀπὸ τὸν μπόγια νὰ τὸν σφάξῃ τελευταῖο. Ὁ μπόγιας τοῦ ἔκαμε τὴν χάρη αὐτήν.

Τοὺς πῆραν στὸν τόπο τῆς σφαγῆς. Ὁ Καραχάλος γιὰ νὰ ἐμψυχώσῃ τοὺς συντρόφους του , ἄρχισε νὰ τραγουδᾷ:

«Ὄμορφη ποῦν΄ ἡ Λειβαδειά…»

Ὁ μπόγιας ἄρχισε νὰ κόβῃ τὰ κεφάλια τῶν παληκαριῶν.
Ἀτάραχος ὁ Καραχάλιος ἐξηκολουθοῦσε τὸ τραγούδι :

«…ποὺ κεῖται μεσ’ στὸ ῥέμα…»

Ὁ μπόγιας ἑξακολουθεῖ τὸ ἔργο του. Ἕνα-ἕνα τὰ παληκάρια περνοῦν ἐμπρός του καὶ σωριάζονται στὴν γὴς κοψοκεφαλιασμένα.
Ὅσοι ζωντανοὶ ἀκόμη, ἀκοῦν τὸν ἀτρόμητο σύντροφό τους ποὺ ἐξακολουθοῦσε τὸ τραγούδι:

«…Πᾶν τὰ κορίτσια γιὰ νερὸ
κι ἐρχοῦνται φιλημένα!…»

Τελείωσε ὁ μπόγιας μὲ τοὺς συντρόφους τοῦ Καραχάλιου.
Τελείωσε καὶ τὸ τραγούδι.

Ἐπετάχθη τότε ὁ λεβέντης ὁλόρθος καὶ προεχώρησε πρὸς τὸν μπόγια.

«Ἡ σειρά μου τώρα!»

Καὶ πάει τὸ παλληκάρι.

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

Πηγές:
Γ. Μπενέκου : Δυσσέας Ἀνδροῦτσος, σέλ. 69-70.
Ἀναγνώστη Κοντάκη: Ἀπομνημονεύματα, σὲλ 25.
Δήμ. Καμπούρογλου: Ἁρματολοὶ καὶ κλέφτες, σέλ. 89-90
Κανέλλου Δεληγιάννη: Ἀπομνημονεύματα, Τόμος Α΄ σέλ.34.

ἔρευνα Πανορμίτης Σπανὸς

εἰκόνα: Τὸ Κάστρο τῆς Λειβαδειᾶς μὲ τὶς πηγὲς τῆς Λήθης καὶ τῆς Μνημοσύνης.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply