Φιλανθρωπικὸ παζάρι μὲ χειροποίητα δημιουργήματα τῆς Ἄννας Τζιροπούλου

Ἀγαπητοὶ φίλοι τῆς ἀειμνήστου Ἄννας Τζιροπούλου-Εὐσταθίου ποὺ ἐκτιμᾶμε τὸ τόσο σπουδαῖο ἔργο της, τὶς ἡμέρες αὐτές, πού ἑόρταζε ὅσο ζοῦσε τὴν ὀνομαστική της ἑορτὴ καὶ σχεδὸν ἕναν χρόνο ἀπὸ τὴν ἐκδημία της, ἡ οἰκογένειά της, θέλοντας νὰ τιμήσῃ μιάν ἄγνωστη στοὺς πολλοὺς πτυχὴ τοῦ πολυσχιδοῦς ταλέντου της, αὐτὸ τοῦ κεντήματος, προσέφερε στὴν «ΕΣΤΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗ Η ΑΘΗΝΑΙΑ», 28 ἔργα της, ποὺ τὰ περισσότερα ἱστοροῦν τὴν Παναγία μας μὲ τὸν μικρὸ Χριστό, γιὰ φιλανθρωπικὸ σκοπό.


Δίδεται λοιπὸν ἡ εὐκαιρία, σὲ ὅσους θὰ ἤθελαν νὰ ἔχουν ἕνα ἐνθύμιο ἀπὸ τὰ ἄξια χέρια της, νὰ ἐπισκεφθοῦν τό «Παζάρι τῆς Ἀγάπης» στὸν χῶρο τῆς ΕΣΤΙΑΣ (Τρωάδος 23 στὴν Ἁγία Παρασκευή, τηλ.: 210. 6011759) τὸ Σάββατο καὶ τὴν Κυριακὴ 21 καὶ 22 Δεκεμβρίου 2019, ἀπὸ τὶς 11:00 τὸ πρωὶ μέχρι τὶς 8:00 τὸβράδυ, καὶ νὰ ἀποκτήσουμε κάποιο χειροποίητο ἔργο τῆς ἀγαπημένης μας δασκάλας, ἐνισχύοντας ταὐτοχρόνως καὶ τὸ δύσκολο ἔργο ποὺ ἐπιτελεῖται ἐκεῖ.

Τὸ Συμβούλιο τῆς «ΕΣΤΙΑΣ ΚΟΡΙΤΣΙΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗ Η ΑΘΗΝΑΙΑ», εὐχαριστεῖ θερμῶς τὸν κ. Ἀναστάσιο Εὐσταθίου, υἱὸ τῆς ἀειμνήστου Ἄννας, γιὰ τὴν εὐγενῆ προσφορά του, ἀλλὰ καὶ ὅλους ὅσοι θὰ ἐνισχύσουν αὐτὴν τὴν προσπάθεια.

φίλοι Ἄννας Τζιροπούλου

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply