Φαίνεται τελικῶς πὼς μαζὺ τὰ φάγαμε…

Στὴν ὑπέροχη αὐτὴν φωτογραφία, ὅπου ὁ Θόδωρας ὁ Πάγκαλος παίρνει τὸν ἀέρα του στὸ Κολωνάκι (καὶ ὄχι στὸ προαύλιο τοῦ Κορυδαλλοῦ ὅπως καὶ θὰ ἔπρεπε)…

…δὲν δίδουμε σημασία στὸ μπουρνούζι προφανῶς ἀλλὰ στὴν μοναδικῆς ὀμορφιᾶς παντόφλα πού, ὅσοι ἔχουν ὑπηρετήση στὸν Ἑλληνικὸ Στρατό, ἐνθυμοῦνται πολὺ καλά.

Ἔτσι ἀποδεικνύεται ἡ ἀλήθεια τῶν λόγων του… Δηλαδὴ ὅτοι «ὅλοι μαζὺ τὰ φάγαμε», ἀφοῦ αὐτὸς καὶ τὸν συνάφι του ἐβούταγαν μέχρι καὶ παντόφλες Ἐθνικοῦ Στρατοῦ, γιὰ νὰ μὴ χρειασθῇ νὰ ἀγοράσουν δικές τους…

Ζάβαλος Χάρης 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply