Ἀντιστροφὴ ῥόλων κατὰ τὸν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο

Δύο Νεοζηλανδοὶ στρατιῶτες φυλoῦν Γερμανοὺς αἰχμαλώτους στὴν διάρκεια τῆς Μάχης τοῦ Μόντε Κασσίνο, στὶς ἀρχὲς τοῦ 1944.

Οἱ συγκεκριμένοι Γερμανοὶ ἦσαν ἀλεξιπτωτιστὲς ἀλλὰ πολεμοῦσαν στὴν Ἰταλία ὡς πεζικάριοι. Οἱ Νεοζηλανδοὶ μόλις ἔχουν ἀνακαλύψη ὅτι ἀνάμεσα στοὺς ἄνδρες αὐτοὺς ὑπῆρχαν καὶ βετεράνοι τῆς Μάχης τῆς Κρήτης, ὅπου εἶχαν πολεμήση ξανὰ μαζύ τους! Ἴσως γι’ αὐτὸ νὰ τὸ διασκεδάζουν, ἀφοῦ στὴν Κρήτη οἱ ἀλεξιπτωτιστὲς εἶχαν συλλάβη αἰχμαλώτους πολλοὺς συμπατριῶτες τους.

Λαγὸς Κωνσταντῖνος

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply