Ὁ Θάνος Μικρούτσικος καὶ οἱ πυραμίδες τῆς Ἀργολίδος

Μὲ ἀφορμὴ τὸν πρόσφατο θάνατο τοῦ Θάνου Μικρούτσικου θὰ ἤθελα νὰ ἀναφέρω μιὰ παλαιὰ ἱστορία σχετικὰ μὲ τὸ πέρασμά του ἀπὸ τὸ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ.

Ἦταν τὸ μακρυνὸ 1995, 9 Φεβρουαρίου ὅταν ἡ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν διὰ στόματος τοῦ Ἀκαδημαϊκοὺ Π. Θεοχάρη ἀνεκοίνωσε τὰ ἀποτελέσματα τῶν χρονολογικῶν μετρήσεων μὲ τὴν μέθοδο τῆς ὀπτικῆς θερμοφωταυγείας τῶν πυραμίδων τῆς Ἀργολίδος. 

Οἱ μετρήσεις εἶχαν πραγματοποιηθῆ στὸ Ἐργαστήριο Πυρηνικῆς Χρονολογήσεως τοῦ Τμήματος Φυσικῆς τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Ἐδιμβούργου καὶ στὸ Ἐργαστήριο Ἀρχαιομετρίας τοῦ ΕΚΕΦΕ
Δημόκριτος.

Ἡ πυραμὶς τοῦ Ἑλληνικοῦ ἐχρονονολογήθη τὸ 2.720 π.χ. μὲ περιθώριο λάθους (+/_ 580 χρόνια) ἐνῶ ἡ πυραμὶς τοῦ Λυγουριοὺ τὸ 2.100 π.χ. (+/_ 610 χρόνια). Ἔτσι λοιπὸν ἀπεδεικνύετο ὅτι οἱ ἑλληνικὲς πυραμίδες ἦσαν ἀρχαιότερες τῶν αἰγυπτιακῶν, καθὼς ἡ ἀρχαιοτέρα αἰγυπτιακὴ πυραμὶς τοῦ Ζοζὲρ εἶχε χρονολογηθῆ τὸ 2.620 π.χ. ἐνῶ αὐτὴ τοῦ Χέοπος τὸ 2.550 π.χ..

Σχεδὸν ἀμέσως μετὰ τὴν ἀνακοίνωση τὰ ΜΜΕ «ἔπιασαν δουλειά»! Ἄρχισαν νὰ παρουσιάζονται ἀπόψεις «ἐρευνητῶν» οἱ ὁποῖες ἀπηξίωναν ὡς ἀναξιόπιστο τὴν μέθοδο τῆς ὀπτικῆς θερμοφωταυγείας. Καὶ λίγους μῆνες ἀργότερα ἔρχεται ὁ τότε ὑπουργὸς Πολιτισμοῦ Θάνος Μικρούτσικος, ὁ ὁποῖος μὲ τὴν ἐγκύκλιο (ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α3/Φ61/20325/313) τὴν 5/7/1995 ἀπαγορεύει (!!!) στοὺς ἐρευνητὲς τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν ἀλλὰ καὶ σ’ ὅλους τοὺς κρατικοὺς ἀρχαιολόγους, μετρήσεις χρονολογήσεως τῶν πυραμίδων ἢ ἄλλων μνημείων τοῦ ἑλληνικοῦ χώρου!!!

Ἐζητήθησαν ἐξηγήσεις τότε, ὅμως οὐδὲ μία ἐξήγησις ἐδόθη οὐδέποτε ἀπὸ τὸν ὑπουργὸ Θάνο Μικρούτσικο.

Στὴν συνέχεια τὸ γερμανικὸ περιοδικὸ DER SPIEGEL στὸ τεῦχος Ἰανουαρίου 1996 προσεπάθησε νὰ μεταθέσῃ τὴν χρονολόγηση τῶν αἰγυπτιακῶν πυραμίδων ἀπὸ τὴν 3η στὴν 5η χιλιετία π.χ. ἐνῶ στὶς 25/1/1996 ἡ τότε προισταμένη τῆς Δ’ Ἐφορίας Προϊστορικῶν καὶ Κλασσικῶν Ἀρχαιοτήτων, κα Παχυγιάννη ἐδήλωσε ὅτι ἡ πυραμὶς τοῦ Ἑλληνικοῦ καὶ ἡ διάσωσίς της δὲν εἶναι μέσα στὶς προτεραιότητες τοῦ ΥΠΠΟ, ἐνῶ ἐδήλωσε ἀπολύτως πεπεισμένη ὅτι ἡ πυραμὶς ἀνήκει στὴν Ἑλληνιστικὴ περίοδο καὶ ἐκτίσθη μεταξὺ 3ου αἰῶνος π.χ. καὶ 1ου αἰῶνοςα μ.χ.!

Λίγα χρόνια ἀργότερα, τὸ 2002 ἡ ἐπίσημος ἰστοσελὶς τοῦ ΥΠΠΟ culture.gr ἐπαρουσίαζε τὴν «Ἑλληνιστικὴ πυραμίδα τοῦ Ἑλληνικοῦ» λέγοντας μάλιστα ὅτι πρόκειται γιὰ πύργο!!!

Τὸ διεθνὲς κατεστημένο καὶ τὰ ἐγχώρια δουλικά τους, πολιτικὰ κι ἐπιστημονικά, μεταξὺ τῶν ὁποίων περιλαμβάνεται κι ὁ ἐκλιπὼν Θάνος Μικρούτσικος, ἔκαναν καλὰ τὴν ἀνθελληνικὴ κι ἀντιεπιστημονικὴ δουλειά τους.

Αὐτὸς ἦταν ὁ Θάνος Μικρούτσικος.
Μεγάλος μουσικοσυνθέτης, μικρούτσικος γιὰ νὰ λέγεται Ἕλλην…

Βοσινάκης Στέλιος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Ὁ Θάνος Μικρούτσικος καὶ οἱ πυραμίδες τῆς Ἀργολίδος

  1. Μπάβο φίλτατε που φανέρωσες αυτήν την πτυχήν του μικρούτσικου Ελληνα, κ. μικρούτσικου. Γιατί είναι πέρα για πέρα αληθινή. Δείχνει δε και κάτι άλλο. Το απύθμενο μίσος που έχουν οι κουμμουνιστές για κάθε τι ελληνικό. Γιατί ο μικρούτσικος ήταν κουμμουνιστής.

Leave a Reply