Δὲν εἶναι (γιὰ τὴν ὥρα) ἐχθροί μας οἱ Τοῦρκοι…

Βαρέθηκα νὰ ἀκούω γιὰ Τούρκους.
Εἶναι ἡ τελευταία φορὰ ποὺ γράφω γιὰ τὰ περὶ πολιτικῶν στὴν χώρα.

Μετὰ ἀπὸ ἕναν ἑλληνοτουρκικὸ πόλεμο, ἀκόμη καὶ ἕνα θερμὸ ἐπεισόδιο, τὸ πολιτικὸ σύστημα θὰ χάση τὸ ἔδαφος κάτω ἀπὸ τὰ πόδια καὶ κοινῶς τὴν …κουτάλα!!!
Τὸ σημερινὸ πολιτικὸ σύστημα, ποὺ ἐφοδιάζεται καθημερινῶς μὲ «προκομμένους», ποὺ τοὺς διασπείρει κυριολεκτικῶς σὲ ὅλα τὰ πολιτικὰ κόμματα τῆς χώρας, ἀφοῦ πληρώνονται γιὰ τοῦτο, δὲν ἔχει σκοπὸ νὰ μᾶς κάνῃ τὴν χάρη.

Ἔχουμε τελικῶς δημοκρατία;
Γιά ποιάν δημοκρατία ὅμως συζητᾶμε ὅταν ὁ Τσίπρας ξεπούλησε τὴν Ἑλλάδα γιὰ 99 χρόνια στοὺς ξένους χωρὶς νὰ μᾶς ἐρωτήσῃ;
Γιά ποιάν δημοκρατία συζητᾶμε ὅταν οἱ δημοσκοπήσεις ἤθελαν τὸ 70% τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ νὰ ἀντιτίθενται στὸ μείζωνος θέμα τῆς Μακεδονίας καὶ οὐδείς μᾶς ἐρώτησε;

Ἡ χώρα καθημερινῶς βάλλεται ἀπὸ τὴν ἀνεξέλεγκτο λαθρομετάστευση καὶ ἡ σημερινὴ κυβέρνησις τῆς περαστικῆς …ΝΔ, πετᾶ χαρταετὸ καὶ σοὺ λέει θὰ τοὺς ἀφομοιώσουμε. Ἐμᾶς μᾶς ἐρωτήσατε;

Τὸ δῆθεν restart τῆς Μεταπολιτεύσεως ξεκίνησε ὅταν χάσαμε τὴν Κύπρο καὶ ἔτσι δὲν νομίζουν ὁρισμένοι ὅτι θὰ γίνη, λὲς καὶ ἂν βάζῃς τὸ κεφάλι στὴ ἄμμο αὐτὸ δὲν λέγεται στρουθοκαμηλισμός!
Οἱ Τοῦρκοι θὰ μᾶς τὴν πέσουν ὅταν νοιώσουν ἕτοιμοι καὶ σίγουροι γιὰ τὴν ἔκβαση ἑνὸς ὁλοκληρωτικοῦ πολέμου!

Δὲν εἶναι ὅμως, γιὰ τὴν ὥρα, ἐχθροί μας οἱ Τοῦρκοι. Οἱ ἐγχώριοι ἀπάτριδες εἶναι καὶ κυρίως τὸ πολιτικὸ σύστημα. Αὐτοὶ θὰ μᾶς διαλύσουν, αὐτοὶ μὲ τὶς ἀποφάσεις τους θὰ διαμελίσουν τὴν Ἑλλάδα!

Εὔχομαι οἱ Στρατιωτικοὶ τὴν ὑστάτη ὥρα νὰ ἀκολουθήσουν τὴν «λογικὴ» Κατσιμήτρου καὶ Κουντουριώτου, ποὺ ἠγνόησαν τὶς πολιτικὲς ἀποφάσεις καὶ ἡ Ἑλλὰς ἐμεγαλούργησε!

Ἂς μιλήσουμε μεταξὺ μας ἐμεῖς οἱ πολίτες, νὰ βγάλουμε ἄκρη, γιατί σὲ περίπτωση μίας, ἀκόμη καὶ διημέρου, πολεμικῆς συῤῥάξεως Ἑλλάδος – Τουρκίας θὰ μᾶς φᾷν ζωντανοὺς οἱ «ἐπενδυτὲς» ποὺ ἔφερε ὁ ΣΥΡΙΖΑ καὶ ἐλιάζοντο καὶ ἡ ΝΔ σήμερα τοὺς δίδει καὶ ἐπιδόματα!
Αὐτὸ δὲν λέγεται κύριοι τῆς ΝΔ μεταναστευτικὴ πολιτική. Αὐτὸ λέγεται Διαφημιστικὴ καμπάνια!!!  

ΧΡΑΠΑ ΧΡΟΥΠΑ καὶ ὅποιος κατάλαβε… κατάλαβε!

Συμπερᾶς Λουκᾶς

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Δὲν εἶναι (γιὰ τὴν ὥρα) ἐχθροί μας οἱ Τοῦρκοι…

Leave a Reply