Φράγματα (πλωτὰ) θὰ μᾶς …προστατεύσουν ἀπὸ νέες εἰσβολές!!!

Πλωτὰ φράγματα ἑτοιμάζεται νὰ παραγγείλῃ ἡ κυβέρνησις, γιὰ νὰ ἀνασχέσῃ τὶς μεταναστευτικὲς ῤοὲς ἀπὸ τὴν Τουρκία, μέσω θαλάσσης, ὅπως διαβάζω!!!
Γελᾶοῦν καὶ τὰ φέσια τῶν διακινητῶν καὶ τὰ τρία γράμματα τῶν Μ.Κ.Ο. μαζύ…
(2.7 χλμ. σὲ πρώτη φάση γιὰ δοκιμή, 500.000 εὐρώπουλα περίπου).

Πληροφοριακῶς καὶ μόνον ἀναφέρω πὼς ἡ ἀκτογραμμὴ τῆς Ἑλλάδος, συνολικῶς, εἶναι μεγαλυτέρα ἀπὸ αὐτὴν τῆς Ἀφρικῆς…

Κατόπιν αὐτῆς τῆς φαεινῆς ἰδέας πλωτοῦ φράγματος γιὰ τὴν ἀνάσχεση τῶν «προσφυγικῶν» ῥοῶν, ἢ κυβέρνησις τῶν φωστήρων προωθεῖ τὴν προμήθεια καὶ ἐναερίου φράγματος γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσῃ τὶς τουρκικὲς ἐναέριες παραβιάσεις

Καί, διαπιστώνουμε…
… ἡ κομπίνα, τῆς κομπίνας, ὢ κομπίνα…
Ὅπως λέμε ἡ μίζα… τῆς μίζας …. ὢ μίζα …

Σημείωσις
Τὶς ΜΚΟ καὶ τὸν μπούλη τὸν Χατζηδάκη ποὺ εἶναι στὸ ΔΣ ΜΚΟ τούς ἐρωτήσατε ῥέ;;

Λάλλας Παναγιώτης 

Ὑπάρχουν βέβαια κι ἀκουστικὰ ὄπλα, τὰ ὁποία τὰ ἔχουν γιὰ τὶς διαδηλώσεις. 

Ἐπάνω σὲ σκάφη τοῦ λιμενικοῦ ἴσως καὶ μὲ τὸ ποὺ βλέπουν βάρκα νὰ πλησιάζῃ νὰ τοὺς κουφαίνουν καὶ νὰ τοὺς ἀναγκάζουν νὰ γυρίζουν πίσω. Ἀναίμακτο, μὴ βίαιο καὶ ἴσως κάνῃ δουλειά…

Τὸ Χρήσιμον

  

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply