Γιὰ μίαν …«ξεπέτα» ἦταν καὶ τὰ Ἴμια!!

Ἑλληνικὴ Βουλὴ ἐχθές, στὴν ἐκδήλωσιγιὰ τοὺς νεκροὺς χειριστὲς τοῦ ἑλικοπτέρου, τὴν νύκτα τῆς κρίσεως τῶν Ἰμίων.

Μία ξεπέτα, γιατί ἔχουμε νὰ πᾶμε καὶ στὶς περιφέρειές μας, στοὺς ψηφοφόρους μας.
Ναὶ ἀλλὰ τὸ κόμμα τῆς καρδιᾶς μας, σέβεται καὶ ἀγαπᾶ αὐτὸν τὸν τόπο.

Πλακωθεῖτε ἐλεύθερα…

Μόργκαν Χρῆστος

 

  

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply