Ὡς χώρα μόνοι μας «γκριζάρουμε» τὸ Αἰγαῖον

Τελικὰ φαίνεται νὰ ἀποφύγαμε νέα Ἴμια… (Ἐὰν φυσικὰ ὅσα μεταδίδονται γιὰ ἀποχώρηση τοῦ τουρκικοῦ σκάφος τὰ χαράματα ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ ὑφαλοκρηπίδα εἶναι ἀληθῆ)!

Ὅμως πρέπει νὰ ἀναλυθοῦν οἱ κινήσεις τῆς Τουρκίας καὶ νὰ ἐξαχθοῦν τὰ κατάλληλα συμπεράσματα…
Γιατί οἱ Τοῦρκοι θὰ ἐπανέλθουν, αὐτὸ εἶναι τὸ μόνο σίγουρο…

Ἡ εἴσοδος τοῦ Oruc Reis στὴν περιοχὴ τῆς ἑλληνικῆς ὑφαλοκρηπίδος δείχνει τὶς προθέσεις τῆς Τουρκίας γιὰ περαιτέρῳ κλιμάκωση στὴν ἀμφισβήτηση τῶν θαλασσίων μας συνόρων. Κλιμάκωσις γιὰ τὴν ὁποία θὰ πρέπη ἡ Ἀθήνα νὰ εἶναὶ πανέτοιμη.

Βεβαίως θὰ πρέπει νὰ κατάλαβε ἡ Ἑλλὰς καὶ στὴν πράξη πόσο μόνη εἶναι. Τσιμουδιὰ δὲν ἔχει ἀκουσθῆ ἀπὸ «φίλους καὶ συμμάχους». Ὁ διοικητὴς τῶν Συμμαχικῶν Δυνάμεων Εὐρώπης πῆγε στὴν Τουρκία καὶ ἦλθε Ἑλλάδα χωρὶς νὰ γίνῃ ἀναφορὰ στὸ θέμα. Εὐρωπαῖοι καὶ Ἀμερικανοὶ δὲν πρόκειται νὰ βοηθήσουν οὐσιαστικῶς κι αὐτὸ ἐλπίζω ὅτι ἔχει γίνη κατανοητό. Ἀλλοίμονο ἐὰν κάποιοι τρέφουν ἀκόμη φροῦδες ἐλπίδες γιὰ παρέμβαση ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΟΗΕ, ΕΕ γιὰ νὰ ὑπερασπισθοῦν τὸ ἀδιαμφισβήτητο δίκαιόν μας…
Ψυχολογικὸ Πόλεμο κάνουν οἱ Τοῦρκοι καὶ δοκιμάζουν τὶς ἀντιστάσεις μας ἐνῶ ταὐτοχρόνως προσπαθοῦν νὰ δημιουργήσουν ἐντυπώσεις στὸν Διεθνῆ περίγυρο…

Καὶ ἐδῶ τίθεται τὸ ἐρώτημα:
Εεἴχαμε δίκαιον ἐχθές, σὰν Ἑλλάς, νά τούς ζητᾶμε νά ἐξέλθουν τῆς ὑφαλοκρηπίδος μας, τῆς ΑΟΖ μας καί τῶν χωρικῶν μας ὑδάτων; 
Τυπικῶς λέω (καὶ μὴ σᾶς φανεῖ παράξενο) ὄχι

Γιατί;;;;

  • Οὔτε ὁριοθέτηση τῆς ὑφαλοκριπίδος μας ἐτολμήσαμε νὰ κάνουμε ὁποιανδήποτε στιγμή…
  • Οὔτε χάραξη τῆς Α.Ο.Ζ. ἐτλολμήσαμε νὰ κάνουμε, ὅπως δικαιούμεθα…
  • Οὔτε φυσικὰ ἐπέκταση τῶν χωρικῶν μας ὑδάτων, βάσει τοῦ Δικαίου τῆς Θαλάσσης, στὰ δώδεκα (12) μίλια ἔχουμε τολμήση νὰ κάνουμε…  

Ἀφήνουμε τὰ νερὰ τοῦ Αἰγαίου σὲ ἕνα «γκριζάρισμα» ποὺ ξεκίνησε ὁ ἑβραιομασόνος Πράκτωρ Ἀβουρή, γνωστὸς ὡς Σημίτης, σὲ ἕνα καθεστὼς συνόρων θολὸ καὶ τολμοῦμε νὰ κάνουμε …τίποτα ἀπὸ τὰ παραπάνω!

Εἶναι πλέον καιρὸς -ἀπὸ …ἐχθὲς ἀκομη, νὰ ὁριοθετήσουμε τὴν ὑφαλοκριπίδα μας, μὲ ἐπέκταση τῶν χωρικῶν μας ὑδάτων στὰ δώδεκα (12) μίλια (ὅπως ἀκριβῶς ἔχει κάνη ἡ ἰδία ἡ Τουρκία στὴν Μαύρη Θάλασσα) καί, ταὐτοχρόνως, νὰ χαράξουμε ἄμεσα, σὲ συνεργασία μὲ τὴν Αἴγυπτο καὶ τὴν Κύπρο, τὴν Α.Ο.Ζ. μας, ὥστὲ νὰ εἴμεθα καθ΄ ὅλα καὶ τυπικῶς νόμιμοι…

Καί, ἐὰν οἱ Τοῦρκοι ἔχουν πρόβλημα «ἰδοῦ ἡ Ῥόδος, ἰδοῦ καὶ τὸ πήδημα…»

Αὐτὴ εἶναι ἡ ἄποψις μου!  

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

  

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply