Ἐπὶ – Μένω Ἑλλάδα!!!

Ἐπὶ – Μένω Ἑλλάδα!!!
Θέλω Ἑλλάδα!!!Ἐπὶ - Μένω Ἑλλάδα!!!

 

Ἐπιμένω γιὰ τὴν Ἑλλάδα ποὺ θέλω!!!

Καλημέρα Φίλες καὶ Φίλοι!!!!!

Σαρλῆς Γιάννης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply