Μόνον μόνοι μας…!!!

Ἐάν δέν σώσω ἐγώ τήν Ἑλλάδα, ποιός θά τήν σώσῃ;
Ἐάν δέν προτάξω ἐγώ τά στήθη μου, ἀπέναντι σὲ κάθε ἐπίδοξο ἐχθρό, ὀρατὸ ἢ μή, τότε ποιός θά τό κάνῃ;
Ἐάν δέν ἀνακαλύψω, μόνη μου, τήν Ἑλλάδα μέσα μου, τότε ποιός θά μοῦ δείξῃ τόν δρόμο;

Ἔχουμε πολλοὺς αἰῶνες νὰ μετρᾶμε πίκρας, ἀπογοητεύσεως, προδοσίας.
Ἔχουμε πολλὰ παραμύθια καταπιῇ …ἀμάσητα.
Ἔχουμε πολλὲς ἐλπίδες πνίξῃ στὸ ..αἷμα ἀθῴων θυμάτων…
…ὥρα μας πιὰ νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς δὲν ὑπάρχει ἄλλη ὁδός…
…μόνοι μας!
Ὅλοι μαζὺ θὰ συναντηθοῦμε κάποτε, κάπου, τὴν κατάλληλο στιγμή…
…μὰ μέχρι τότε θὰ εἴμαστε μόνοι μας!!!

 

Ἐάν δέν ἀναλάβω ἐγώ, μόνη μου, δίχως κάποιου τήν ὑποστήριξιν καί τήν σύμπραξιν, τὸ ἔργον ἀναδημήσεως τῆς Πατρίδος μου, τότε ποιός θά τό κάνῃ;

Ἐάν δέν στήσω ἐγώ, μόνη μου, τὰ πάντα ἀπὸ τὴν ἀρχή, τότε ποιό θά μπορέση νά μοῦ ὑποδείξῃ τό πῶς θά ἐπαναδομηθῇ ὁ κόσμος μας ἀπό τήν ἀρχή;
Ποιός ἄλλος μπορεῖ νά τό κάνῃ αὐτό ἐκτός ἀπό ἐμέναν;
(κι ἐσέναν καὶ κάθε ἕναν ξεχωριστά…!!! Διότι Ἑλλὰς πρῶτα κι ἐπάνω ἀπὸ κάθε τὶ ἄλλο σημαίνει συν-εἰδώς–>συνείδησις!!!)

Φιλονόη

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply