Πορεία πρὸς τὴν Ἑλλάδα!!!

 

Ὁ φίλος μας ὁ Τᾶσος Γκολέμης ἔλεγε πὼς «μόνον οἱ καθαροὶ  θὰ εὕρουν τὸν δρόμο γιὰ τὴν ἀπελευθέρωσιν καὶ τὴν ἀλήθεια…»…
Κι ἐγὼ προσθέτω πὼς μόνον αὐτοὶ ποὺ θὰ εὕρουν τὴν Ἑλλάδα μέσα των θὰ ἀπελευθερωθοῦν…

Αἰῶνες σκότους, ψεύδους, ἀνελευθερίας, παραπληροφορήσεως, ἐξαρτήσεων καὶ διαφθορᾶς φθάνουν στὸ τέλος τους… Γκρεμίζονται ὅλα κι αὐτό, ἐὰν τὸ δοῦμε συνολικῶς, εἶναι καλό, διότι ἀπαιτεῖτα νὰ ἀρχίσῃ συντόμως ἡ ἀνοικοδόμησίς τους. Μὰ αὐτὴν τὴν φορὰ σωστά… ἀληθινά… ἀνθρώπινα…
Καὶ τελικῶς, ἡ μόνη μας ἐπιλογὴ ὡς Ἀνθρωπότης εἶναι νὰ πορευθοῦμε πρὸς τὴν -πραγματική- Ἑλλάδα, ποὺ χάσαμε καὶ τώρα πιὰ ὑποχρεωνόμεθα νὰ ξανά-εὕρουμε, σιγά-σιγά, νὰ ἐπαναδομήσουμε καὶ νὰ ὑπερασπισθοῦμε.

Φιλονόη

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply