Ἂς προσέχουμε ὅσους ἀγαπᾶμε…

Ἂς προσέχουμε ὅσους ἀγαπᾶμε...

Καλημέρα!!!
Μὲ Ἀγάπη, Ὀμορφιά, Φῶς καὶ  Θαύματα!!!

Μία λέξις… Ἢ μία φράσις…
…ποὺ δὲν θὰ εἰπωθῆ τὴν ὥρα ποὺ ὁ ἄλλος τὴν ἔχει ἀνάγκη… Ἢ ποὺ θὰ εἰπωθῆ ὅταν δὲν πρέπῃ…
…μπορεῖ νὰ σκοτώσῃ τὴν Μαγεία… Ἀκόμη καὶ νὰ πληγώσῃ βαθειὰ τὴν ψυχή…

Προσέχετε αὐτοὺς ποὺ ἀγαπᾶτε…

Γιούλη

Leave a Reply