Ὁ δρόμος χαράσσεται προχωρώντας…

Ὁ δρόμος χαράσσεται προχωρώντας...Καλὸ ἀπόγευμα σὲ ὅλους!!!

Δρόμοι ὑπάρχουν διάφοροι…
Ὁ δικός μας εἶναι αὐτὸς ποὺ ἐπιλέγουμε νὰ ἀκολουθήσουμε!!!

«Διαβάτη, δρόμος δὲν ὑπάρχει… Τὸν δρόμο τὸν χαράζεις προχωρώντας…»

 Antonio Machado

Leave a Reply