Ξεκινᾶ, σὲ λίγο, ὁ (δύσκολος) ἀνήφορος…

…καὶ γιὰ αὐτὸ καλὸ εἶναι νὰ ἀρχίσουμε νὰ προετοιμαζόμεθα καταλλήλως καὶ  ἀρκούντως.

Ὅταν μία, μὲ τόσο λάθος Ἀρχὲς καὶ Βάσεις, χώρα, σὰν τὴν δική μας, ξεκινᾶ νὰ ἀποδομεῖται, ὁ πόνος τῶν κατοίκων της εἶναι ἀβάστακτος καὶ ἡ φθορά τους, συναισθηματική, ἠθικὴ καὶ κοινωνική, βαθυτάτη. Τὸ βάσανο τῆς ἀπωλείας δέ, γιὰ ὅλα αὐτὰ ποὺ ἐθεωροῦντο δεδομένα, πολλαπλασιάζεται καθημερινῶς καί, μεταφορικῶς ἢ κυριολεκτικῶς, καθημερινῶς σκοτώνει.

Αὐτὰ βέβαια εἶναι γνωστὰ καὶ ἀναγνωρίσιμα πλέον, ἀλλὰ φαντάζουν στὰ μάτια μας σὰν ἀτελείωτη, ἀνηφορικὴ καὶ ἐξοντωτικὴ διαδρομή, ἂν καὶ στὴν πραγματικότητα εἶναι ἕνα ἀτελείωτον ταξείδι πρὸς τὴν …ἄβυσσον. Ἕνα ταξείδι πού, θέλοντας καὶ μή, κάποιαν στιγμὴ θὰ παύσῃ, διότι κάπου, ὁπουδήποτε, ἕνας πάτος ἀναμένει νὰ σταματήσῃ τὴν πτῶσιν.

Ὁ ἐν λόγῳ πάτος λοιπόν, κατὰ πὼς ὅλοι μας διαισθανόμεθα, πλησιάζει. Κι ἐκεῖ ἀκριβῶς εἶναι ποὺ θὰ πρέπη νὰ μαζέψουμε τὰ κουράγια μας, τὰ ἀποθέματα δυνάμεών μας καὶ τοὺς συντρόφους μας, γιὰ νὰ ξεκινήσουμε τὴν ἀνηφορική, κοπιώδη καὶ ἀναγκαί διαδρομὴ τῆς ἐπαναδομήσεως τῶν πάντων. Μία διαδρομὴ ποὺ ὅμως, οὔτως ἢ ἄλλως, ἀκολουθεῖ πάντα τὶς μεγάλες κι ἐπώδυνες πτώσεις.

Φιλονόη

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply