Ὁ κάθε ἄνθρωπος εἶναι ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ!!!

Τὴν ἑπομένη φορὰ ποὺ θὰ μπῆς στὸν πειρασμὸ νὰ συγκρίνῇς τὴν ζωή σου μὲ τὴν ζωὴ κάποιου ἅλλου, σταμάτησε γιὰ ἕνα λεπτὸ καὶ θύμισε στὸν ἑαυτό σου ὅτι ὁ κάθε ἄνθρωπος εἶναι μοναδικός, μὲ τὴν δική του πορεία, τὰ δικά του ἐφόδια, τὰ δικά του μαθήματα, τὸν δικό του σκοπό.

Οἱ συγκρίσεις τῆς ζωῆς σου μὲ τὶς ζωὲς τῶν ἄλλων ὑπονομεύουν τὴν ἐμπιστοσύνη σου, στερεύουν τὴν δημιουργική σου ἐνέργεια, βραχυκυκλώνουν τὴν ἐπαφή σου μὲ τὴν δύναμη, καταρρακώνουν τὸν αὐτοσεβασμό σου καὶ καταστρέφουν τὴν ἱερότητα ποὺ ὑπάρχει μέσα σου…

Γιῶτα Σούσουλα

 

Leave a Reply