Μὲ ῥίζες ἄφοβες…

Πότε βοριᾶς… Πότε νοτιᾶς…
τὰ φύλλα μου θροΐζουν…
Μὰ εἶναι οἱ ῥίζες μου ἐλιᾶς,
ἄφοβες, κι ἄνεμοι ἄς ἐρίζουν…

Καλησπέρα Φίλες…
Καλησπέρα φίλοι…!!!

Σαρλῆς Γιάννης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply