Αὐτοσεβασμός…

Καλημέρα!!!
Μὲ Ἀγάπη, Ὀμορφιά, Φῶς καὶ Θαύματα!!!

Δὲν ὑπάρχει μεγαλυτέρα ἀρετὴ στὸν Ἄνθρωπο, ἀπὸ τὸν αὐτοσεβασμό!!!

Ἂν τὸν ἔχῃ κατακτήσει, μπορεῖ νὰ πετᾷ ἐλεύθερος καὶ ἀξιοπρεπὴς σὲ ὕψη δυσθεώρητα….

Ἂν τὸν στερεῖται…….γελοιοποιεῖται καθημερινὰ μὲ αὐτοεξευτελισμοὺς συνειδητοὺς ἢ ἀκουσίους…

Γιούλη

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply