Ὑπομένοντας κι ἐπιμένοντας…

Διανύοντας τὶς τελευταῖες ἡμέρες πρὸ τῆς ἀπολύτου καταῤῥεύσεως τῶν πάντων, συνειδητοποιηοῦμε ὅλοι μας πὼς τὰ ὅριά μας σταδιακῶς ἐξαντλῶνται καὶ ἡ ὑπομονή μας τελειώνει. Ἡ κόπωσις δέ, ὅλων μας, εἶναι τόσο βαρειά, ποὺ πλέον πολλοὶ ἀπὸ ἐμᾶς ἀδυνατοῦν νὰ ἀνταποκριθοῦν στὰ ἄκρως ἀναγκαία γιὰ τὴν ἐπιβίωσίν τους.

Ὅλα αὐτὰ τὰ συμπτώματα ὅμως εἶναι καὶ δικαιολογημένα καὶ ἀναμενόμενα.
Αὐτὸ ποὺ δὲν δικαιολογεῖται καὶ δὲν μᾶς ἐπιτρέπεται εἶναι ἡ παραίτησις.
Ὅταν συνειδητοποιήσουμε, τοὐλάχιστον τώρα, πὼς φθάσαμε ἔως ἐδῶ μόνον καὶ μόνον διότι ἐπιμείναμε στὶς ἀποφάσεις μας καὶ στὶς ἐπιλογές μας, πὼς ἀντιμετωπίσαμε μπόρες καὶ καταιγίδες, πὼς ἀντιληφθήκαμε ὅσα γιὰ δεκαετίες δὲν μᾶς ἀπασχολούσαν, τότε αὐτομάτως ἀντιλαμβανόμεθα πὼς χρειάσθηκαν ἀμέτρητα ἀποθέματα δυνάμεων γιὰ νὰ τὰ καταφέρουμε. Μὰ ἐὰν τὰ καταφέραμε ἔως σήμερα, τότε ἕνα εἶναι βέβαιον: μποροῦμε νὰ καταφέρουμε ἀκόμη περισσότερα, ἀκόμη κι ἐὰν δὲν τὸ πιστεύουμε.

Τὸ σημεῖον «κλειδί» ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα εἶναι ἕνα: ἡ ἀπόλυτος πεποίθησις στὸ δικαίωμά μας νὰ ἀνακτήσουμε, μὲ ὅποιο τίμημα, τὴν Ἐλευθερία μας. Ἐὰν δὲν πιστεύουμε σὲ αὐτό, δὲν δικαιούμεθα τὴν Ζωή.
Διότι Ζωὴ δίχως Ἐλευθερία δὲν νοεῖται.
Σήμερα, περισσότερο ἀπὸ ποτέ, συνειδητοποιοῦμε ὅλο καὶ βαθύτερα, πὼς ναί, ἀπέχουμε μόλις κάτι λίγο ἀπὸ τὴν στιγμὴ τῆς ἀναστροφῆς τῶν πάντων!

Φιλονόη

εἰκόνα

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply