Γιὰ κάθε ἄνθρωπο…

Νὰ θυμᾶσθε πάντα:
Γιὰ κάθε Ἄνθρωπο ποὺ συναντοῦμε στὴν ζωή μας ἰσχύουν τὰ ἐξῆς:
– Κάτι φοβᾶται πολὺ.
– Κάτι (συνήθως κάποιον) ἀγαπάει πολύ.
– Κάτι τὸν ἔχει πονέσει πολύ
– Κάτι κρύβει πολὺ καλά………

Γιούλη

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply