Οἱ τελευταῖες ἀνθοφορίες…

Καλημέρα!!!!
Μὲ Ἀγάπη, Ὀμορφιά, Φῶς καὶ Θαύματα!!!

Τὸ Φθινόπωρο σχεδὸν τελειώνει…
Ἡ ζωὴ καὶ ἡ ζωντάνια στὴν Φύση ποτέ!!!
(Ὁ κῆπος τοῦ πατέρα μου στὴν τελευταία, γιὰ ἐφέτος, ἀνθοφορία του…!!!)

Γιούλη

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply