Ἰαματικὸ ὕδωρ…

Πανάρχαια ἡ πηγὴ στὰ δεξιὰ τοῦ παλαιοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα, ὅπου ὑπάρχει πλάκα μὲ τὴν ἐπιγραφή:

«ΝΗΜΕΡΤΕΣ ΤΟΔ’ ΥΔΩΡ ΔΗΜΗΤΕΡΟΣ , ΗΝ ΠΟΤΕ ΝΟΥΣΟΙΣ.
ΕΝΘΑ ΠΑΓΕΙΣ ΞΥΛΩ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΑΜΦΙΒΕΒΗΚΕΝ»

(Ἀπόδοσις: «Ἰαματικὸ εἶναι τοῦτο τὸ νερό που κάποτε τῆς θέας Δήμητρος ἤταν.
Ὅπου ὁ Ἀνδρέας σὲ ξύλο προσηλώθηκε καὶ προστατεύει τὴν Πάτρα»

Τὸ ἐπίγραμμα ἀποδίδεται στον Ἀρχιεπίσκοπο Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανό, ἐνῶ σύμφωνα μὲ ἄλλες μαρτυρίες δὲν ἀποκλείεται νὰ εἶναι παλαιότερο.

Χρόνια Πολλὰ στὴν Πάτρα, στοὺς ἑορτάζοντες καὶ στὶς ἑορτάζουσες!!!!!!!!!!

Σαρλῆς Γιάννης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply