Δὲν χάθηκε κάτι…

Καὶ δὲν  μπορεῖ νὰ χαθῇ κάτι ποὺ …δὲν εἴχαμε!!!

 

Ἐλευθερία, Ἐπιστήμη, Αὐτονομία, Ἀνεξαρτησία, Ἰσονομία, Δικαιοσύνη οὐδέποτε, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς γνωστῆς μας ἱστορίας, εἴχαμε.  Καὶ τώρα, εἰδικῶς τώρα, δὲν χάνουμε κάτι… Ἁπλῶς διαλύεται μία ψευδαίσθησις ποὺ ἔπρεπε νὰ διαλυθῇ, διότι μᾶς κρατοῦσε ὁμήρους σὲ μίαν κατάστασιν ἡμί-… κάτι. Πάντως ὄχι σὲ μίαν καττάστσιν ἐντὸς τῆς ὁποίας ὁ ἄνθρωπος θὰ μποροῦσε νὰ μεγαλουργήσῃ.
Καὶ ἰδίως ὁ Ἕλλην ἄνθρωπος…

Δὲν χάσαμε κάτι.
Ἁπλῶς …μηδενίζουμε!!! Ξεκινᾶμε δῆλα δὴ καὶ πάλι ἀπὸ ἐκεῖ ποὺ ὀφείλαμε νὰ φθάσουμε ἀπὸ δικές μας ἐπιλογὲς κι ὄχι ἐκ τῆς βίας, ποὺ μᾶς ἐπιβάλλουν ἐξωγενεῖς παράγοντες. Εἶναι δυσκολότερον λοιπὸν νὰ ἀποφασίσουμε πὼς τώρα στὴνπραγματικότητα ξεκινοῦν οἱ ἀληθεῖς εὐκαιρίες γιὰ ἐμᾶς, πρὸ  κειμένου νὰ κτίσουμε τὰ πάντα ἀπὸ τὴν ἀρχὴ καὶ νὰ ξαναπάρουμε τὶς ζωές  μας ἀρχικῶς, τὴν Πατρίδα μας στὴν συνέχεια, πίσω.

Ἡ ἀλήθεια εἶναι τελείως διαφορετικὴ ἀπὸ αὐτὴν ποὺ θέλουν νὰ μᾶς πείσουν πὼς εἶναι.
Δὲν χάθηκε κάτι…
Ὅλα τώρα ξεκινοῦν…!!!

Φιλονόη

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply