Τὴν ἀπελευθέρωση ἀπὸ τὸν κομμουνιστικὸ ζυγὸ ἐπεδίωκε ὁ Χίτλερ…!!!

Ὁ κυβερνήτης τῆς περιφερείας Χερσώνας στὴν Οὐκρανία, κ. Γιούρι Ὀνταρτσένκο, ποὺ διῳρίσθη πρόσφατα ἀπὸ τὴν Χούντα τοῦ Κιέβου, καὶ ὁ ὁποῖος εἶναι στέλεχος τοῦ κόμματος τῆς Γιούλιας «Batkivshchina», προχθές, στὴν κεντρικὴ ἐκδήλωση τῆς περιφερείας γιὰ τὴν Ἡμέρα τῆς Νίκης, διετύπωσε τὴν ἱστορικὴ ἄποψη ὅτι,
«ὁ Χίτλερ ἔφερε στο προσκήνιο τὸ σύνθημα για τὴν ἀπελευθέρωση τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ τὸν κομμουνιστικὸ ζυγό, για τὴν ἀπελευθέρωση τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ τὸν τύραννο Στάλιν».

Καὶ ὅμως, ὁ ἁπανταχοῦ ἀντιχιτλερισμός, δὲν ξεσηκώθηκε γιὰ νὰ ὑπερασπιστεῖ τὰ «ὅσια καὶ τὰ ἱερά» τῆς «δημοκρατίας».

Στὴν πρώτη φωτογραφία: Οὐκρανοὶ παραλληλίζουν τὸν PUTIN μὲ τὸν Α. ΧΙΤΛΕΡ.
Στὴν δευτέρα φωτογραφία: Οὐκρανοὶ ἀναρτοῦν στὸ δημαρχεῖο τοῦ Κιέβου ἀφίσσα μὲ τὸν Α. ΧΙΤΛΕΡ….

Ἡ πολιτικὰ ὀρθὴ δύση «ἀδυνατεῖ» νὰ πάρει θέση…

Ὄθων Δρακάτος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply