Μὲ ἀλήθειες καὶ μὲ καθαρὴ ματιά…

Καλημέρα!!!
Μὲ ἀλήθειες καὶ μὲ καθαρὴ ματιά, μὲ Ἀγάπη καὶ μὲ θαύματα ψυχῆς!!!Μὲ ἀλήθειες καὶ μὲ καθαρὴ ματιά...

«Ἀπὸ λάθος σὲ λάθος, ἀνακαλύπτει κάποιος τὴν ἀλήθεια».

Δρ. Σίγκμουντ Φρόυντ

Γιούλη

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply